Borgerlig kampanj för att svälta ut sjukvården

”På grund av detta har flera regioner behövt varsla hundratals anställda men med den utveckling vi har i Västerbotten och de utmaningar vi har i sjukvården så är det inget alternativ.”
”På grund av detta har flera regioner behövt varsla hundratals anställda men med den utveckling vi har i Västerbotten och de utmaningar vi har i sjukvården så är det inget alternativ.”

Den senaste prognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar att läget för regionerna är betydligt allvarligare än när regeringen presenterade sin budget i september. Regionerna kommer att gå med 24 miljarder i underskott om inte regeringen och SD skjuter till mer pengar.

Debatt 11 februari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi ser med oro på hur det i Sverige sakta men säkert pågår en förändring av hur sjukvården ska organiseras och vem som ska kunna få tillgång till offentligt finansierad vård. Den SD-ledda regeringen menar att regionerna själva ska lösa ekonomin och väljer att inte skjuta till tillräckligt med pengar. Konsekvenserna blir att sjukhus och vårdcentraler tvingas stänga och att personal varslas. I slutändan blir det medborgarna som får ta notan genom att de får en sämre hälso- och sjukvård.

Det svenska sjukvårdssystemet svartmålas och i stället börjar de borgerliga nu lyfta försäkringsbaserade system som räddningen. Helt enkelt en kampanj för att göra om och marknadisera svensk sjukvård. Trots SKR:s varningar svälter regeringen ut välfärden och privata sjukvårdsförsäkringar tillåts öka. I förlängningen kommer fattiga människor stå utan sjukvård. Många av de som är fattiga idag är människor som varje dag bidrar till vårt gemensamma samhällsbygge, att de skulle bli utan vård kommer vi aldrig acceptera.

Den SD-ledda regeringen ger inte regionerna tillräckliga statsbidrag för att det ska gå att bedriva en god, jämlik och jämställd vård i hela landet. Statsbidragen har under en lång tid minskat i värde då de inte har följt med inflationen. Kriget i Ukraina och pandemin har dessutom drivit upp priserna och Region Västerbotten har idag inte täckning för den verksamhet vi bedriver.

På grund av detta har flera regioner behövt varsla hundratals anställda men med den utveckling vi har i Västerbotten och de utmaningar vi har i sjukvården så är det inget alternativ. Personalen och deras kompetens är en viktig resurs som ska utvecklas – inte avvecklas. Drar man kortsiktigt ner på personal kan det lätt slå fel och ge stora effekter på såväl arbetsmiljö, som tillgänglighet och ekonomi. Det har vi inte råd med.

Läget är tufft, men vi tror på den svenska välfärdsmodellen där vi gemensamt finansierar en välfärd med hög kvalitet. Vi vill inte hamna i en situation där det är plånboken som avgör vilken vård du kan få. Vi vill inte se ett samhälle där du behöver stå med mössan i hand och be om hjälp för att få det som är en mänsklig rättighet. Trots det svåra läget kommer vi i Västerbotten att göra allt vi kan för att du som bor här ska få vård efter behov, inte efter storleken på plånboken.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa