Boendeort ska inte avgöra ens framtid

Det krävs det politiska beslut som säkerställer att alla vårdcentraler har resurser och kunskap om sjukdom och behandling.

Typ 2-diabetes är en komplicerad, allvarlig och potentiellt dödlig sjukdom.

Typ 2-diabetes är en komplicerad, allvarlig och potentiellt dödlig sjukdom.

Foto: Christine Olsson/TT

Debatt2020-10-06 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje dag diagnostiseras 80 svenskar med typ 2-diabetes.

En dåligt behandlad sjukdom innebär ökad risk för hjärt-kärl-komplikationer.

Ett stabilt långtidsblodsocker är det viktigaste att ha kontroll över för att förebygga hjärt-kärl-komplikationer.

Valet av vilka mediciner som sätts in varierar. Det finns mediciner som reglerar blodsockret och samtidigt minskar risken för hjärtkomplikationer med upp till 30 procent för en person med typ 2-diabetes.

De nyare medicinerna minskar bland annat risken för åderförkalkning, demens och sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.

En ny internationell studie med 10 000 patienter visade att endast två av tio med typ 2-diabetes, som hade åderförkalkning eller hjärt-kärl-sjukdom fick glukossänkande läkemedel som bevisligen hjälper vid problem med hjärt-kärl-sjukdomar.

I Sverige uppskattas kostnaderna för diabeteskomplikationer att uppgå till mer än sju miljarder.

Därtill kommer försämrad livskvalitet för varje enskild patient.

För att förbättra resultatet av behandlingen av personer med typ 2-diabetes har Sveriges hjärt- och diabetesläkare gjort gemensam sak och skrivit ett konsensusdokument, där man trycker på att behandling av typ 2-diabetes ska vara inriktad på att förebygga hjärtkärlsjukdom. Det innebär en ökad användning av nyare läkemedel.

Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av typ 2-diabetes följs mycket dåligt och vården skiljer sig både mellan och inom regionerna. Vilket är obegripligt eftersom vi har fakta på hur patienterna ska behandlas.

Ändå görs olika tolkningar och enskilda patienter får olika bra mediciner beroende på var de bor.

Jag som patient kan ha koll på och vara insatt. Men det är sjukvården som måste vara experter. Men bristen på kompetens bland vårdcentralerna är stor.

Exempelvis berättade en medlem att han talade om för sin läkare att han hade hört om en ny medicin och att ville testa den. Men läkaren hade aldrig hört talas om den och ville därför inte skriva ut den.

Det finns en väg framåt för personer med typ 2-diabetes. Men då krävs det politiska beslut som säkerställer att varje enskild vårdcentral har resurser och kunskap om sjukdom och behandling.

Typ 2-diabetes är en komplicerad, allvarlig och potentiellt dödlig sjukdom. Därför bör diabetesvård se likadan ut i hela landet. Boendeort ska inte avgöra ens framtid.