Biblioteken – förändringar för att fler ska läsa

Samarbete mellan folkbiblioteken och skolorna är av största vikt för att säkerställa en god utbildning för alla barn och unga, särskilt på de orter i Skellefteå kommun där det saknas skolbibliotek.

"För att säkerställa att alla barn och unga i Skellefteå kommun har tillgång till en bra utbildning är det viktigt att satsa på samarbete mellan folkbiblioteken och skolorna."

"För att säkerställa att alla barn och unga i Skellefteå kommun har tillgång till en bra utbildning är det viktigt att satsa på samarbete mellan folkbiblioteken och skolorna."

Foto: Lars Eriksson

Debatt2023-04-25 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta är en fråga som berör såväl Skolbibliotekslagen som Bibliotekslagen, där det betonas att biblioteken är ryggraden i bildningssamhället och att deras utveckling är av stor betydelse.

För att säkerställa att alla barn och unga i Skellefteå kommun har tillgång till en bra utbildning är det viktigt att satsa på samarbete mellan folkbiblioteken och skolorna. Detta samarbete kan ske på flera sätt, till exempel genom att biblioteken i större utsträckning öppnar upp för skolbesök och samarbetar med skolorna för att utveckla läsfrämjande aktiviteter och program.

Särskilt viktigt är det att satsa på att öka läskunnigheten hos pojkar, som löper större risk att misslyckas i skolan. Genom att satsa på deras läskunnighet redan från en tidig ålder kan man ge dem goda förutsättningar för en lyckad skolgång och en bra framtid.

Biblioteken är också viktiga platser för att främja demokrati och yttrandefrihet, och det är därför av stor betydelse att biblioteksfrid råder. Detta innebär att bibliotekens utbud av böcker aldrig ska censureras eller inskränkas av ideologiska, politiska eller religiösa skäl.

Bemanning är en förutsättning för att skolbiblioteket inte bara ska vara ett rum med böcker. Det finns många fördelar med att skolbiblioteken bemannas av fackutbildade bibliotekarier. Genom sin utbildning har de fått med sig kunskaper och färdigheter som kompletterar lärarnas.

Biblioteken är en viktig del av Skellefteås samhälleliga infrastruktur. När Skellefteå kommun växer behöver tillgängligheten till biblioteken öka för att möta efterfrågan. Biblioteken ska vara öppna när skellefteborna har tid att besöka dem, och samarbeta för att utöka sina samlade öppettider. Det digitala utbudet ska också utökas, så att alla Skellefteås biblioteks bestånd finns tillgängliga i digital form.

Alliansen vill främja en god utbildning för alla barn och unga i Skellefteå kommun. Genom samarbete mellan folkbiblioteken och skolorna kan vi säkerställa att alla har tillgång till den kunskap och utbildning de behöver för att lyckas i livet. Det är något som alla vi som bor i Skellefteå bör arbeta för att uppnå.

"Särskilt viktigt är det att satsa på att öka läskunnigheten hos pojkar, som löper större risk att misslyckas i skolan. Genom att satsa på deras läskunnighet redan från en tidig ålder kan man ge dem goda förutsättningar för en lyckad skolgång och en bra framtid."
"Särskilt viktigt är det att satsa på att öka läskunnigheten hos pojkar, som löper större risk att misslyckas i skolan. Genom att satsa på deras läskunnighet redan från en tidig ålder kan man ge dem goda förutsättningar för en lyckad skolgång och en bra framtid."