Bemanningsföretagen är förödande för primärvården

Patienterna vill inte ha dem. Regionerna som ansvarar för sjukvården vill inte ha dem .Vårdpersonal vill helst inte ha dem. Patientsäkerheten hotas. Kostnaderna är enorma. Det handlar naturligtvis om stafettläkarna och bemanningsföretagen.

"Alla patienter vill ha en fast läkare och sköterska på hälsocentralen. Ingen vill ha en stafettläkare."

"Alla patienter vill ha en fast läkare och sköterska på hälsocentralen. Ingen vill ha en stafettläkare."

Foto: Cleis Nordfjell/SvD/TT

Debatt2023-02-08 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sjukvården har i allt högre grad blivit en marknad där stora vinster kan göras av privata företag. Regionerna har kapitalt misslyckats med att minska behovet av stafettläkare. Tvärtom ökar även hyrpersonal inom andra professioner.

Primärvården förefaller vara en guldgruva för bemanningsföretagen. Studier visar att en primärvård som erbjuder kontinuitet minskar behovet av sjukhusvård och förbättrar befolkningen hälsa. Stafettläkare innebär tvärtom sämre kontinuitet och ökar risken för fel i vården.

Många läkare och sköterskor lämnar idag regionen, som de anser vara en dålig arbetsgivare. Som läkare kan jag starta eget företag, bestämma själv när jag ska arbeta, arbeta mindre för samma lön och skapa en vinst i företaget som beskattas mindre än arbetsinkomst.

Situationen i Skellefteå är katastrofal. Idag är det betydligt vanligare att du som patient får träffa en stafettläkare än en fast distriktsläkare. Bristen på distriktssköterskor och psykologer blir också allt större.

Något måste göras. Regionen säger sig vilja satsa på primärvården, men hittills har den mest varit verbal.

Socialstyrelsen rekommenderar sedan ett år tillbaka att varje distriktsläkare ska ansvara för 1100 personer. Detta för att kunna uppfylla de allt ökade kraven på medicinska insatser på hälsocentralerna och samtidigt erbjuda kontinuitet. Region Västerbotten bör ansluta sig till detta mål för att göra det mer attraktivt och möjligt att arbeta som distriktsläkare.

Omorganisation med sammanslagning av flera hälsocentraler till större enheter har misslyckats och inneburit att flera läkare sagt upp sig. Det medicinska ansvaret på hälsocentralerna har blivit mer oklart. Verksamhetschefernas närvaro ute i verksamheten har till stor del försvunnit. Varje hälsocentral bör åter bli en självständig enhet.  

I Skellefteå finns idag ett tiotal allmänläkare som valt att arbeta som stafettläkare eller med andra arbetsuppgifter. Vad krävs för att de ska vara intresserade att ha regionen som arbetsgivare?

Personal som arbetar länge på samma hälsocentral bör gynnas lönemässigt.

Alla patienter vill ha en fast läkare och sköterska på hälsocentralen. Ingen vill ha en stafettläkare.

Vad vill och kan Region Västerbotten göra?