Ungdomspsykiatrin i Västerbotten - bland de sämsta

Larmrapporterna har duggat tätt senaste tiden om horribelt långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten. I vissa fall upp till två - tre år.

Debatt 24 februari 2022 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Omänskligt lång tid och onödigt lidande. I synnerhet då regionens målsättning är att barn och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar, för en första bedömning samt ytterligare 30 dagar för en fördjupad utredning eller behandling. 

Ända sedan mätningarnas början har Västerbotten legat i botten vad gäller uppfyllnad av den förstärkta vårdgarantin för barn och unga. 

Som exempel så var måluppfyllelsen i december 2021 bara 19 procent. Rikssnittet var 51 procent eller för den delen Gotland där samma siffra var 92 procent eller Jönköping 87 procent.

Det är Socialdemokraterna tillsammans med V och MP i regionen som är ytterst ansvarig för de långa köerna. 

Verksamheten och personalen arbetar otroligt hårt för att hjälpa de barn som är i behov av specialistvård, men de jobbar utifrån de politiska förutsättningar som de har fått. Det är S - ledningen i regionen som inte lyckats åstadkomma en förbättring under årtionden. 

Vi behöver ta tag i problemet redan nu för att motverka att det fortsätter växa i framtiden. 

Vi Moderater föreslår ett fritt vårdval så att flera aktörer kan erbjuda skattefinansierad alternativ. Vi borde upphandla psykiatriska utredningar för att korta de extremt långa köerna och ta bort remisskravet till BUP likt nästan hela övriga Sverige så att inte akuta fall riskerar att fastna på fel vårdnivå. 

Tillsammans med C, L och KD föreslår vi 5 mkr extra i arbetet med att minska den psykiska ohälsan samt satsning på ungdomshälsan. Utöver det behöver vi minska byråkratin så att personalen kan träffa fler patienter.

Majoriteten och Socialdemokraterna behöver ta ansvar för de extremt långa köerna till BUP, annars bör man lämna över makten till partier som vill och kan styra. 

Barn- och unga behöver vård inte en kölapp.

Elmer Eriksson (M), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Åsa Ågren Wikström (M), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Elin Segerstedt Söderberg (M), ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Joanna Forssén (M), ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa