Barn och unga behöver vård inte en kölapp

BUP har stora problem med tillgängligheten. Trots att Socialdemokraterna lovat att det ska lösa sig händer ingenting.

Debatt 10 juli 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När barn- och ungdomspsykiatrin genomlystes av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i rapporten ”Psykiatrin i siffror” (2019) hamnade BUP i Västerbotten i botten när det gäller tillgänglighet.

Verksamheten tar emot 1,15 patientbesök per dag och anställd.

Bäst är Gotland som tar emot 2,5 patientbesök per dag och anställd.

I en revisionsrapport från Region Västerbottens egna revisorer riktas svidande kritik mot barn- och ungdomspsykiatri.

Det står bland annat att läsa: ”BUP:s upplevda otillgänglighet skapar frustration inom primärvården och i kommunernas elevhälsa och socialtjänst. De anser att de inte har tillräcklig kompetens för att hantera de barn och unga som får vänta länge på att komma till BUP eller som inte tas emot där.”

När den ytterst ansvariga socialdemokratiska majoriteten i regionen skulle svara på kritiken menade de att det berodde på redovisningsfel. Häpnadsväckande.

Att BUP länge haft stora problem med tillgängligheten är sedan länge känt. Trots att Socialdemokraterna i flera mandatperioder lovat att det ska lösa sig händer det ingenting.

Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett växande problem. Som verkar växa än mer med effekterna av coronapandemin.

Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn och unga i åldern 10–17 år fördubblats under de senaste tio åren. I dag har ungefär en av tio någon form av psykisk ohälsa. Samtidigt har köerna till mer än tre dubblats.

Konsekvenserna för de som drabbas är allvarliga. Det handlar om allt från svårigheter att fullfölja sin utbildning till ökad risk för självmordsförsök. Vi behöver ta tag i problemet redan nu för att motverka att det fortsätter växa i framtiden.

Några förslag som Moderaterna i länet driver är:

- att Västerbotten ska inför vårdval inom BUP så fler aktörer kan etablera och erbjuda vård.

- att avskaffa remisskravet till BUP så att riktigt akuta ärenden inte riskerar att fastna på fel vårdnivå.

- att det behövs en översyn för att minska byråkratin så att personalen på BUP kan träffa fler patienter.

Moderaterna och Alliansen föreslår även ökade resurser till BUP, för att de ska kunna korta vårdköerna, och satsningar på ungdomshälsan. Regeringen bör även utreda om att flytta över ansvaret för elevhälsan till sjukvården. Det skulle skapa en mer sammanhållen vårdkedja för unga som mår dåligt.

Barn och unga i Västerbotten ska inte behöva vänta på vård. Vi kräver att Socialdemokraterna tar sitt ansvar för de långa köerna. Barn- och unga behöver vård, inte en kölapp.

Ämnen du kan följa