Bankkontoren viktiga för länets utveckling

Sedan 1990-talet har hälften av alla bankkontor försvunnit. Ett av de nedlagda kontoren finns i Töre i Kalix kommun.
Sedan 1990-talet har hälften av alla bankkontor försvunnit. Ett av de nedlagda kontoren finns i Töre i Kalix kommun.

När kontoren stänger försvinner kunskapen om lokala förhållanden, vilket är en förutsättning för rättvisande lånebedömningar.

Debatt 22 september 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När bankerna stänger sina kontor på landsbygden går kunskapen om lokala förhållanden förlorad.

Rapporten ”Kapital i hela landet” visar på en dramatisk trend av kontorsnedläggningar.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva uppmanar därför bankerna att tänka om, att se affärsmöjligheterna och fortsätta finansiera lokal utveckling.

Sedan 1990-talet har hälften av alla bankkontor försvunnit. De bankanställda finns nu i regionala centralorter och i centrala Stockholm i stället för runt om i Västerbotten.

 dag saknar tio procent av alla kommuner bankkontor. I Västerbotten rör det sig om Åsele, Dorotea, Sorsele och Bjurholm.

Utvecklingen går snabbt och åt fel håll. Bara sedan 2015 har ett av tre bankkontor i Sverige stängts, antalet har minskat från 1 644 till 1 048 kontor. Under 2021 har Handelsbanken aviserat nedläggning av ytterligare 180 kontor.

Snart kommer ännu fler kommuner att helt sakna bankkontor.

Att banknedläggningarna är negativa för landsbygderna är väl känt. Trots att storbankerna framhåller digitaliseringens möjligheter är tillgången till snabbt internet dåligt i många av de kommuner som saknar bankkontor – vilket försvårar för kunderna.

Bankerna har också en central roll vid utlåning och krediter till företag som gynnar samhället. När kontoren stänger försvinner kunskapen om lokala förhållanden, vilket är en förutsättning för rättvisande lånebedömningar och för att värdera affären.

Den kommun där ett bankkontor har störst upptagningsområde, i Jokkmokk, ska bankens lokalkännedom omfatta 17 000 kvadratkilometer. I Stockholms kommun täcker de 140 bankkontoren i genomsnitt 1,3 kvadratkilometer.

Konsekvensen blir att företagare i landsbygder har svårare att få lån, får högre ränta och sämre villkor eftersom banken saknar kunskap om hur affärsidéer står sig på den lokala marknaden.

Resultatet blir att bankerna går miste om affärsmöjligheter och förlorar långsiktiga kunder.

När allt fler gör verklighet av drömmen att leva och bo utanför storstäderna, och flyttströmmarna vänts från storstad till landsbygd, måste bankerna tänka om.

Hela Sverige ska levas nya rapport ”Kapital i hela landet” visar att även bankerna tjänar på att finnas i både landsbygder och i städer.

Och bankerna behövs för att samhället och näringslivet ska kunna utvecklas – även i Västerbotten.

Ämnen du kan följa