Både stålhandske och lovikkavante för att knäcka gängen

Öppna gränser mellan medlemsländerna är EU:s fundament. Men tyvärr är det inte bara arbetstagare, studerande och företag som drar nytta av den fria rörligheten. Även kriminella nätverk och terrorister som rör sig i Europas skuggmarker rör sig fritt över kontinenten. Idag har Sverige den största ökningen av skjutningar i hela EU, och den organiserade brottsligheten har blivit systemhotande.

”Genom att ta efter våra danska kollegors straffskalor och våra tyska kollegors brottsförebyggande arbete för att bryta nyrekryteringen kan vi vända utvecklingen.”

”Genom att ta efter våra danska kollegors straffskalor och våra tyska kollegors brottsförebyggande arbete för att bryta nyrekryteringen kan vi vända utvecklingen.”

Foto: Anders Wiklund/TT

Debatt2023-12-01 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste årens lavinartade ökning av gängbrottslighet i Sverige är ett tydligt exempel på hur den organiserade brottsligheten inte stannar vid gränsen, utan har förgreningar både inom och utanför EU. Gängen nöjer sig inte med att slåss på en våldsam narkotikamarknad utan försöker nu infiltrera fler samhällssektorer i Sverige och andra delar av Europa. Enligt polissamarbetet Europol är 70 procent av de grovt kriminella verksamma i mer än tre EU-länder samtidigt.

För att knäcka gängen behöver vi både stålhandske och lovikkavante, och vi behöver lära av övriga Europa. Genom att ta efter våra danska kollegors straffskalor och våra tyska kollegors brottsförebyggande arbete för att bryta nyrekryteringen kan vi vända utvecklingen. Det är dags att använda EU-samarbetets muskler för att på allvar ta itu med det svåra, gemensamma samhällsproblem som den organiserade brottsligheten utgör. Med hjälp av en ny europeisk, operativ polisstyrka och en EU-åklagare med utökat uppdrag kan vi växla upp brottsbekämpningen, så att människors frihet och trygghet kan stärkas. Därför föreslår Liberalerna:

1. Inrätta en europeisk polisstyrka. En ny europeisk polisstyrka med mandat att agera över landsgränserna behöver inrättas. Sverige bör prioritera att ett europeiskt poliskontor kan öppna på svensk mark.

2. Ge möjlighet att bedriva förundersökningar över gränserna. En europeisk polisstyrka ska kunna följa och bedriva förundersökningar, från kajen i Spanien där kokain eller vapen kommer in, till köpet i Stockholms innerstad.

3. En EU-åklagare ska kunna väcka åtal i Sverige om det rör sig om gränsöverskridande brottslighet. Liberalerna driver i regeringen på för att Sverige ska gå med i den europeiska åklagarmyndigheten EPPO så fort som möjligt. Väl där bör Sverige verka för att utöka EU-åklagarnas befogenhet till att omfatta grov, gränsöverskridande brottslighet och kunna väcka åtal i svensk domstol.

När kriminella korsar den svenska gränsen ska jakten kunna fortsätta över Öresundsbron. Därför behövs det en europeisk polisstyrka.