Avfärda inte företagarnas åsikter

Om vi vill att kommunen ska fortsätta växa har företagsklimatet aldrig varit viktigare.

Trots Northvolts etablering uteblev ett förväntat uppsving för Skellefteå i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet, konstaterar Markku Abrahamsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Skellefteå.

Trots Northvolts etablering uteblev ett förväntat uppsving för Skellefteå i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet, konstaterar Markku Abrahamsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Skellefteå.

Foto: Axel Hilleskog/Svenska Dagbladet/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-12-13 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Northvolt och ett högt kommunalt investeringstryck kan antas ha skapat bra förutsättningar för många lokala företag.

Men ändå är det någonting som skaver.

Ett förväntat uppsving i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet uteblir för Skellefteå.

Fler än hälften av företagarna upplever inte att företagsklimatet förbättrats de senaste fem åren.

Undersökningen beskriver en bild som den politiska majoriteten knappast kan finna smickrande.

Att det lokala företagsklimatet inte upplevs bättre nu än för fem år sedan är problematiskt.

Med de senaste årens förutsättningar borde det lokala företagsklimatet åtminstone rankas nära Sverige-medel. För oss Sverigedemokrater är det uppenbart att vi måste börja prata om varför det förväntade uppsvinget uteblivit.

Därför finner vi det oroväckande att företrädare för majoriteten väljer att ifrågasätta själva undersökningen i stället för att uttrycka en vilja att ta tag i problemen.

Vi kan inte bara prata om stora etableringar och visioner, vi måste också kavla upp ärmarna och se till att alla lokala företag får de verktyg de behöver för att fortsätta producera och skapa arbetstillfällen.

Därför ser Sverigedemokraterna det som självklart att förändra de rådande prioriteringarna. Kommunen måste bli mer företagsvänlig för att långsiktigt garantera jobb, skatteintäkter och en fungerande välfärd.

Vi sverigedemokrater vill ge lokala företagare bättre möjligheter att utvecklas. Det handlar om att etablera en politik som ger fler företagare chansen att växa och utvecklas.

Vi vill bland annat se en bättre dialog med lokala företag. Större satsningar på infrastruktur och kommunikation. Fler upphandlingar där även små företag kan delta. Mindre ”gråzons”-konkurrens och ett större förtroende för privata aktörer i verksamheter som i dag är kommunala, men där det är lämpligt att undersöka alternativen.

Vi har fantastiska företag med stor tillväxtpotential. Här finns den riktiga motorn till kommunal tillväxt, även på lång sikt.

Vi får inte glömma att de allra flesta arbetstillfällena skapas i småföretag.

Om vi vill att kommunen ska fortsätta växa, med ett starkt näringsliv som motor istället för fortsatta kommunala investeringar, har företagsklimatet aldrig varit viktigare.

Den uttjatade ”kommunen-kan-bäst-attityden” måste utmanas. Det är dags att låta näringslivet bidra till utvecklingen i en allt högre grad.