Även hedersvåldet tinar fram till sommaren

”Tack vare Liberalerna finns det sedan den 1 juli 2020 bestämmelser i LVU om utreseförbud, som ska skydda barn från att bli bortförda till ett annat land i syfte att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning. ˝
”Tack vare Liberalerna finns det sedan den 1 juli 2020 bestämmelser i LVU om utreseförbud, som ska skydda barn från att bli bortförda till ett annat land i syfte att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning. ˝

Sommaren är äntligen här och det är dags för sommarlov. För de allra flesta barn är sommarlovet en tid för härlig ledighet, sol, bad och lek. Men för alldeles för många innebär sommarlovet istället rädsla och ångest.

Debatt 23 juni 2023 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under ett år präglat av dyr inflation blir sommaren tuff för många familjer. Ännu svårare får de tusentals skolbarn i Sverige som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. För dem innebär sommarlovet ökad risk att föras ut ur landet mot sin vilja och utsättas för barnäktenskapsbrott, tvångsäktenskap, könsstympning, uppfostringsresor eller omvändelseförsök.

Liberala Kvinnor är glada att regeringen tar hedersvåldet på allvar och att frågor vi länge har drivit nu blir verklighet. Oskuldskontroller, oskuldsoperationer och oskuldhetsintyg ska kriminaliseras, preskriptionstiden för hedersrelaterade brott mot barn ska förlängas och mer resurser tillsätts.

Tack vare Liberalerna finns det sedan den 1 juli 2020 bestämmelser i LVU om utreseförbud, som ska skydda barn från att bli bortförda till ett annat land i syfte att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning. Utreseförbudet ger polisen möjlighet att spärra, återkalla och omhänderta svenska pass.

Men förra året fick nationella stödtelefonen mot hedersrelaterat våld och förtryck samtal om 210 personer, mestadels flickor och kvinnor, som fördes bort eller riskerade att föras bort. Det är den högsta siffran sedan den nationella stödtelefonen etablerades 2014. Mörkertalet är stort.

Liberala Kvinnor anser att det nuvarande utreseförbudet behöver utvidgas och är glada att regeringen nu tar sådana steg. Sedan mars 2023 kan Polismyndigheten även efterlysa sårbara personer i förebyggande syfte, efter en förbättring i Schengens informationssystem.

Vi ser fram emot en ännu mer effektiv lagstiftning men vet att det inte kommer att vara tillräckligt. Det finns stora brister i samverkan mellan skola och socialtjänst och många kommuner har inte rutiner för att hindra bortföranden av barn. Det är oacceptabelt! Alla kommuner måste säkerställa att de har den kompetens som krävs för att skydda de barn som riskerar att falla offer för hedersrelaterat våld och förtryck. Alla politiska nivåer måste ta sin del av ansvaret för att säkerställa att inga skolbänkar gapar tomma i höst och att inga barn i Sverige ska behöva känna rädsla för att sommarlovet istället för sol och bad innebär en förlorad barndom.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa