Att spara på psykiatrin är ingen besparing i längden

När den psykiska ohälsan ökar är det oförsvarbart att lägga ner den vårdform som Gästhuset erbjuder, skriver bland andra Charlotta Enqvist, gruppledare för Kristdemokraterna i Skellefteå.
När den psykiska ohälsan ökar är det oförsvarbart att lägga ner den vårdform som Gästhuset erbjuder, skriver bland andra Charlotta Enqvist, gruppledare för Kristdemokraterna i Skellefteå.

För en del patienter kan vård på en låst psykiatrisk avdelning, med patienter i akut psykos, vara destruktivt.

Debatt 14 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I julas nåddes vi av beskedet att Gästhuset på psykiatriska kliniken i Skellefteå hotas av nedläggning.

Inte på grund av bristen på patienter eller personal. Utan på grund av besparingar inom psykiatrin.

Det är någonting som vi kristdemokrater reagerar kraftigt mot.

Gästhuset har varit en stor tillgång för många som mått så dåligt psykiskt att de inte kunnat bo hemma, men där en låst psykiatrisk avdelning skulle vara destruktivt för tillfrisknandet.

Gästhuset erbjuder öppenvård, heldygnsvård och mellanvård. På Gästhuset disponerar stöd och service inom socialförvaltningen i Skellefteå kommun två platser som återkommande kunnat fungera som en mellanvårdsform till stödboende. Platserna utnyttjas också av boende i Norsjö och i södra Lappland.

När den psykiska ohälsan ökar i pandemins fotspår, där ensamhet och isolering, arbetslöshet och pressad ekonomi gör att nya grupper behöver hjälp med sin psykiska ohälsa är det oförsvarbart att lägga ner den vårdform som Gästhuset erbjuder.

En nedläggning innebär inte bara ett minskat antal platser, utan även att en unik vårdform, som varit bra för många, går förlorad.

För en del patienter kan vård på en låst psykiatrisk avdelning, med patienter i akut psykos, vara destruktivt. Här har Gästhuset blivit ett viktig och bra alternativ. Att spara på psykiatrin är ingen besparing i längden.

Kristdemokraterna i Norsjö och i Skellefteå kommun har tidigare reagerat kraftfullt på neddragningar inom ambulansverksamheten. Återigen sparar Region Västerbotten i den norra delen av länet.

Först försämras ambulanssjukvården och nu psykiatrin.

Är det inte meningen att vi ska ha samma rätt till god vård oavsett var i Västerbotten vi bor?

Politikernas ansvar handlar om en rättvis resursfördelning mellan den södra och den norra länsdelen.

Vi kan inte acceptera att det är vi, här i norra Västerbotten, som ständigt får se våra verksamheter stryka på foten när besparingar ska genomföras.

Skellefteå kommun växer. Med på den resan kan förhoppningsvis också Skellefteås grannkommuner följa.

I det läget väljer Region Västerbotten att dra ner på antalet vårdplatser. Det är för oss kristdemokrater helt obegripligt.

Därför vädjar vi till regionpolitikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden att säga nej till detta föreslag, och omfördela resurser så att Gästhuset blir kvar.

Ämnen du kan följa