Att resa med egen bil är säkrare

Trängseln i lokaltrafiken utgör en betydande smittorisk.
Trängseln i lokaltrafiken utgör en betydande smittorisk.

Bilen kommer att betyda mycket under den tuffa vinter vi har framför oss. Den är en garant för att landet ska hålla ihop.

Debatt 23 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronapandemin har påverkat hela samhället.

Inte minst vårt sätt att resa. Fler väljer individuella alternativ som att gå, cykla eller ta bilen.

En del yrkesgrupper kan arbeta hemifrån. Men många måste befinna sig på sina arbetsplatser. Det kräver resor till och från jobbet. Då utgör trängsel i lokaltrafiken en betydande smittorisk.

Att resa med egen bil är säkrare både för den enskilde och omgivningen. Vilket de flesta nog inser.

Faktum är att 80 procent av svenskarna anser att regeringen och Folkhälsomyndigheten absolut eller kanske ska rekommendera bilen i stället för kollektivtrafiken i syfte att minska smittspridningen.

Detta enligt en ny undersökning som Skop gjort för Motorbranschens Riksförbunds räkning.

Enligt samma undersökning uppger nästan två av tre svenskar (63 procent) att de kommer att åka bil i större utsträckning än före coronapandemin.

Bland de äldsta svarande, de mellan 75 och 84 år, kommer nästan tre av fyra (73 procent) att åka mer bil. Men även bland de yngsta, de mellan 18 och 34 år, är det en majoritet (56 procent) som kommer att åka mer bil nu än före pandemin.

Bilen kommer med andra ord att betyda mycket under den tuffa vinter och vår som vi har framför oss. Den är en garant för att hela landet ska hålla ihop.

Bilen behövs för att nödvändig personal ska kunna ta sig säkert till arbetet, inte minst inom vård och omsorg.

Om vi ska kunna visa omsorg om våra medmänniskor och ha möjlighet att hjälpa de mest sårbara med vardagslogistiken behövs bilen.

Även om behovet av bil blir än tydligare i pandemitider så är detta inget nytt. En stor majoritet av svenskarna (64 procent) ansåg sig vara helt eller delvis beroende av bilen för att få vardagen att fungera redan innan pandemin.

Mest beroende av bilen är boende i Norrland, de som bor utanför storstäderna och barnfamiljer.

Bilen tar oss till jobbet, till affären och hem när vi vill. För många svenskar skulle livet helt enkelt inte gå ihop utan bilen.

Detta måste våra folkvalda både nationellt och lokalt ta fasta på och att inse vad bilen betyder för oss bor i det här landet.

Och det finns massor av hållbara alternativ på bilar, både nya och begagnade.

Bilen är en del av lösningen för en hållbar mobilitet för hela landet.

Ämnen du kan följa