Avfolkningsbygder kan omvandlas till inflyttningsbygder

Småföretagen är inte bara viktiga för en dynamisk ekonomi, ökad sysselsättning och välfärd. Småföretagare, med upp till 49 anställda, utgör också hela 99 procent av alla företag i Sverige.

Debatt 26 augusti 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att inte prioritera småföretagen är detsamma som att inte prioritera välfärden, de är beroende av varandra. 

I en aktuell rapport från Småföretagarnas riksförbund påvisas stor skillnad i förutsättningar för landets småföretagare beroende på lokala förutsättningar. 

Det är nu dags för en ny politik som särskilt gynnar företagande i glesbygd men som också bekämpar brottslighet, regelkrångel, höga bränslepriser och elbrist i hela landet. 

Rapporten från Småföretagarnas riksförbund visar att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor. 

De sämsta villkoren finns i glesbefolkade kommuner utan turism. Problemen där handlar ofta om långa avstånd till marknader och service, sämre infrastruktur och dyrare transportkostnader. 

Utöver lindrat sjuklöneansvar och därmed småföretagens risker, vill vi just sänka arbetsgivaravgiften mest för företag på landsbygd och glesbygd. 

Storstädernas kriminella nätverk har börjat flytta ut delar av sin verksamhet, såsom narkotikaframställning, till mindre orter. De utländska stöldligornas härjningar är en återkommande plåga för landsbygdens invånare från norr till söder. 

Därför måste polistätheten i hela landet ökas genom höjda löner, förbättrad arbetsmiljö och genom att göra polisutbildningen betald. 

Slutligen kan inte nog understrykas vikten av lägre energipriser. Det behövs en ny energipolitik där vänsterns enkelriktade vindkraftsdrömmar får ge vika för en realistisk, prisvärd och pålitlig energiförsörjning genom framtidens kärnkraft. 

Vidare måste miljömupparnas vurm för höga drivmedelspriser utmanas och reduktionsplikten sänkas till ett minimum. Med vår politik kan avfolkningsbygder omvandlas till inflyttningsbygder och hopplöshet ersättas med framtidstro i hela landet.

Alexander Christiansson (SD), talesperson i småföretagarfrågor

Mattias Karlsson (SD), talesperson i landsbygdsfrågor


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa