Återställ rot-avdraget till 50 procent

Inom bygg- och installationssektorn har vi under lång tid verkat för att regeringen ska återställa rot-avdraget till 50 procent.

Debatt 18 juni 2020 12:41
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varsel, arbetslöshet och fallande tillväxt.

Coronavirusets effekter slår hårt mot en hel värld.

Framförallt på ett mänskligt plan, men också på ett ekonomiskt.

Prognoserna för svensk ekonomi ser dystra ut. Trots att regeringen sjösatt ett antal åtgärdspaket, flera i linje med de förslag som framförts av samtliga sektorer inom Svenskt Näringsliv.

Men stödpaketen räcker inte.

Vill vi ha ett väl fungerande näringsliv kvar i Sverige krävs kreativa lösningar – och det brådskar.

En lösning som visat sig vara effektiv i tidigare lågkonjunkturer, när det gäller att öka företagens orderingång och likviditet, och skapa fler jobb, är rot-avdraget. Det är en beprövad reform som snabbt kan stimulera svensk ekonomi.

Rot-avdraget har också visat sig vara det bästa verktyget staten och samhället har mot svartarbete, fusk och mygel.

När arbetsmarknaden är oviss, och många är oroliga över varsel och arbetslöshet, är risken stor att svartjobben ökar.

En sådan situation snedvrider inte bara konkurrensen på arbetsmarknaden och riskerar att slå ut seriösa företag som bidrar med välbehövliga skattemedel till vårt lands välfärd.

Den innebär också att ofta redan utsatta människor utnyttjas genom osäkra arbetsvillkor.

Inom bygg- och installationssektorn har vi under lång tid verkat för att återställa rot-avdraget till 50 procent.

När vi nu befinner oss i en extraordinär situation, med en allvarlig lågkonjunktur som väntar, skulle en återställning av rot-avdraget ha stor betydelse för landets små och medelstora företag, vars verksamheter ofta är beroende av varandra.

Rot-avdraget kan spela en så betydande roll för svensk ekonomi att regeringen även bör överväga att höja det till 75 procent under en begränsad tidsperiod.

Inom bygg- och installationssektor ser vi en minskad efterfrågan när det gäller planerade underhållsarbeten. Vi märker av minskade investeringar i byggprojekt, som påverkar hela sektorn, inte minst på lång sikt.

Sverige behöver bygga mer och ska svensk bygg- och installationssektor vara en nödvändig motor i ekonomin så behövs alla fungerande stimulanser. Här kan ett höjt rot-avdrag göra stor skillnad.

Regeringen och finansminister Magdalena Andersson (S) måste se på alla fungerande lösningar, och ta tillvara de verktyg som finns, för att undvika en allt för djup och långvarig recession.

En statlig investering i ett återställt rot-avdrag betalar sig i form av nya vita jobb, och därmed fler intäkter till staten i form av moms och arbetsgivaravgifter. Det är belagt med tidigare erfarenheter.

Nu uppmanar vi regeringen: Återställ rot-avdraget till 50 procent och rädda därmed flera av landets företag.

Det är väl investerade pengar i en väl beprövad metod.


Ämnen du kan följa