Artificiell intelligens måste jämställdhetssäkras

Artificiell intelligens har stor potential vad gäller teknikutveckling och framtida välfärdslösningar.
Artificiell intelligens har stor potential vad gäller teknikutveckling och framtida välfärdslösningar.

Så länge AI utgår från data baserad på fördomar kommer tekniken att förstärka skillnaderna mellan kvinnor och män.

Debatt 30 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Artificiell intelligens (AI) är en samlingsterm för datasystem som kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig saker och vidta åtgärder.

Artificiell intelligens blir allt viktigare i vårt moderna samhälle. Det finns en stor potential för vad det kan medföra vad gäller teknikutveckling och framtida välfärdslösningar.

Redan i dag berör artificiell intelligens nästan alla aspekter av våra liv.

Från den personliga assistenten i telefonen till hushållsapparater, nya bankprocesser, automatiserade personkontroller och förändrade arbetssätt inom i princip alla samhällets områden.

Men så länge artificiell intelligens fortsätter att konstrueras av män, och utgår från data ofta baserad på fördomar, så kommer morgondagens teknik att förstärka stereotyper och skillnaderna mellan kvinnor och män.

Att en stor del av den tekniska utvecklingen drivs av aktörer kopplade till sex- och krigsindustrin har en inverkan på vilken typ av artificiell intelligens som växer fram.

Algoritmisk diskriminering påverkar mängder av människor, inom alla områden där artificiell intelligens används.

Beslut kring så stora frågor som jobb, löner, bostad och banklån riskerar att bli ojämlika i fråga om etnisk bakgrund, kön eller andra faktorer beroende på hur den artificiell intelligens vi använder oss av utvecklats.

Vid den stora jämställdhetskonferensen ”Forum Jämställdhet 2019” så handlade en av programpunkterna om hur artificiell intelligens riskerar att bli lika sexistisk och rasistisk som vi människor är. Om vi inte aktar oss.

Samir Saran, ordförande för en av Asiens mest inflytelserika tankesmedjor, Observer Research Foundation, föreläste. Han är kunnig i frågor om globalisering och teknisk utveckling, däribland artificiell intelligens.

Hur kan vi bygga mer demokratiska, etiska och jämställda självlärande tekniska lösningar som inte upprepar mänsklighetens misstag?

Den frågan lyftes också på S-kvinnors kongress 2019 i Malmö av Skellefteå S-kvinnor.

Skellefteå S-kvinnor har lämnat in en motion till kommunfullmäktige för att kommunen ska säkerställa att den artificiella intelligens som upphandlas i Skellefteå kommun är framtagen på jämställda, inkluderande, etiska och icke-diskriminerande grunder.

Vi ser också att frågan måste lyftas regionalt och nationellt, men också globalt för att säkerhetsställa att ny teknik inte diskriminerar människor.

Ämnen du kan följa