Årets julklapp anställda läkare på äldreboenden

Den bästa julklappen hade varit att regeringen omgående möjliggör kommunala läkare inom äldreomsorgen, skriver Hans-Inge Smetana, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västerbotten.
Den bästa julklappen hade varit att regeringen omgående möjliggör kommunala läkare inom äldreomsorgen, skriver Hans-Inge Smetana, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västerbotten.

Coronapandemin har tydligt visat på problemen med ansvarsuppdelningen mellan kommuner och regioner.

Debatt 19 december 2020 14:46
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunernas äldrevård måste uppgraderas.

Under coronapandemin har vittnesmålen om brister i läkarvården på äldreboendena varit många.

När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade vården av äldre med misstänkt eller konstaterad smitta fastslogs att Region Västerbotten inte uppfyllt sitt lagstadgade vårdsansvar.

Samtidigt har äldreboenden i kommunerna inte rätt att själva anställa läkare. Det motverkar den goda och nära vård som kristdemokraterna vill se. I kommunernas regi utförs trots allt minst 25 procent av all vård.

IVO:s generaldirektör Sofia Wallström konstaterar att ”lägstanivån” i regionernas sätt att ta sitt medicinska ansvar under coronapandemin varit för låg.

Äldre har inte fått behandling utifrån individuella behov eller tillsammans med anhöriga gjorts delaktiga i bedömningar.

Det har förekommit allvarliga brister i journalföring, och ställningstaganden kring och genomförande av vård i livets slutskede har inte gjorts enligt regelverk.

När en ny sjukdom sprider sig är det viktigare än någonsin att läkarbedömningar görs noga inför beslut om behandling.

Den fysiska läkarnärvaron på äldreboendena saknades av många sköterskor redan före pandemin.

Exempel på äldre som överlevt genom att anhöriga tagit strid mot besluten visar att otillräckliga bedömningar legat bakom livsavgörande beslut.

Pandemin har tydligt visat på problemen med ansvarsuppdelningen mellan kommuner och regioner.

Coronakommissionen fastslår att regeringen totalt misslyckats med att skydda våra äldre. Kommunernas inflytande med att påverka läkarnärvaron på äldreboenden är minimal, vilket Kristdemokraterna länge velat ändra på.

Redan i min roll som förhandlare för länets 15 kommuner mot dåvarande landstinget gällande hemsjukvårdsövertagandet lyfte jag brister kring att kommunerna var helt beroende av landstingets läkare.

Situationen är dessvärre inte annorlunda i dag.

Den bästa julklappen för våra äldre är Kristdemokraternas förslag att regeringen omgående möjliggör kommunala läkare, såväl allmänläkare som geriatriker, inom äldreomsorgen.

Detta skulle öka tryggheten för de äldre, höja vårdstatusen och kompetensen på äldreboendena samt underlätta för att attrahera och behålla personal.

Vi menar också, inte minst i ljuset av coronapandemin, att kommunerna framöver ska vara ansvariga för primärvården, medan sjukhusvården blir statens ansvar. För en jämlik vård, oavsett var man bor.

Ämnen du kan följa