Arbetskläder och skor till personalen i Malå kommun

”Att det blir fel mot andra yrkesgrupper, och att fullmäktige ska göra en översyn på arbetskläder till alla personalgrupper är förvisso bra. Så länge översynen blir av. Tyvärr har ingen i Malå kommuns fullmäktige väckt frågan så här ett år senare.”
”Att det blir fel mot andra yrkesgrupper, och att fullmäktige ska göra en översyn på arbetskläder till alla personalgrupper är förvisso bra. Så länge översynen blir av. Tyvärr har ingen i Malå kommuns fullmäktige väckt frågan så här ett år senare.”

Den 28 november 2022 behandlades en motion i Malå kommuns fullmäktige angående arbetskläder till förskolepersonal. Den skrevs av de dåvarande Vänsterpartiet i Malå. Det var ett enigt i fullmäktige som röstade avslag.

Debatt 23 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Motiveringen var att det inte fanns några pengar i budget, personalen har redan vissa skalkläder och att det blev fel mot andra yrkesgrupper.

Om budgeten är för liten så är det enkelt för fullmäktige att bara utöka budgeten. Skalkläder är säsongsbetonat och undermåliga på årsbasis. Att det blir fel mot andra yrkesgrupper, och att fullmäktige ska göra en översyn på arbetskläder till alla personalgrupper är förvisso bra. Så länge översynen blir av. Tyvärr har ingen i Malå kommuns fullmäktige väckt frågan så här ett år senare. Vi hoppas verkligen inte att den är bortglömd.

Kommunal har länge och brett drivit frågan om arbetsskor till personalen. Socialdemokraterna har i våras lämnat in en motion angående arbetsskor till personalen i äldreomsorgen. Vi tycker att det bör få genomslag i fullmäktiges budget för 2024 som ska tas den 27 november 2023. Vi har väntat tillräckligt länge.

Arbetskläder och arbetsskor är självklart i de flesta mansdominerade yrken, men ett undantag i de kvinnodominerande. Inom de kvinnodominerade yrkena tvingas man att betala för sina arbetsskor själva, så är det för personalen inom förskolan och äldreomsorg. Trots att de i jobbet går långa sträckor på hårt golv och asfalt, i alla slags väder och under alla årstider, med stora risker för arbets- och belastningsskador, halk- och fallolyckor. Det är nu dags att alla som behöver arbetskläder och arbetsskor – oavsett kön eller yrke – får det.

Inom äldreomsorgen vet vi att det är en upplevd minutstyrning samt en upplevelse av för få kollegor. Det är rörelser hela tiden för att ta hand om äldre och barn. De privata kläderna och privata skorna slits i hög takt. Det blir en orimlig kostnad för personalen att stå för, men den kostnaden är mindre för kommunen.

Nu har politikerna i Malå kommun möjligheten att göra förändring. Det räcker med att göra en politisk prioritering med arbetsskor till de inom äldreomsorgen i den budget som nu tas i november. Med budgettillskott får personalen i äldreomsorgen arbetsskor och yrkesstolthet redan inom några månader.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa