Arbetar verkligen SVT med public service?

Det anmärkningsvärt att Sveriges Television kategoriskt vägrar rapportera från Veterandagen.

Prins Carl Philip hedrar Sveriges veteraner i samband med Veterandagen.

Prins Carl Philip hedrar Sveriges veteraner i samband med Veterandagen.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2020-06-10 14:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har sedan 1948 skickat ut över 100 000 kvinnor och män på internationell tjänstgöring i konfliktområden och i krigshärdar för att agera som spjutspets i svensk utrikespolitik.

En följd av detta är att några blir skadade för livet, andra mister det.

Till följd av veteranutredningen, som blev klar 2014, tar statsledningen sitt ansvar att minnas och hedra veteranernas hedervärda insatser. Sedan 2018 är Veterandagen (den 29 maj) allmän flaggdag.

Veterandagen är unik. Det är den enda dagen med statsceremoniell status där man minns enskildas medborgares uppoffringar i svensk tjänst utomlands.

Det är den enda dagen där statsledningen är samlad för att visa sin uppskattning genom en gemensam ceremoni vid Veteranmonumentet i Stockholm.

Det anmärkningsvärt att den organisation vi har för demokratisk kunskapsspridning, Sveriges Television, kategoriskt vägrar att rapportera från denna dag och ceremoni.

När man inser att gruppen veteraner och deras anhöriga motsvarar antalet personer som bor i Göteborg blir man förvånad över att SVT inte bevakar firandet vid Veteranmonumentet på Djurgården.

Den stora majoriteten av utlandsveteranerna bor inte inom rimlig restid från det centrala firandet.

Ska de aktivt glömmas bort av den enda organisation som har som ansvar för att ge dem uppmärksamhet i media?

Är det orimligt att avsätta två timmar en gång per år för att minnas att Sverige har utlandsveteraner?

Har inte SVT ett folkbildningsansvar att rapportera om vad utsända svenskar gör och gjort i konflikt- och krigszoner?

Vi är mycket glada för de enstaka försök SVT gjort i detta ämne, till exempel Marika Griehsels dokumentär om dem som tjänstgjorde i Kongo. De har fått utrymme att berätta sin historia.

Det vi önskar är att SVT tar sitt ansvar för att de 100 000 som åkte får det mediala utrymmet som de förtjänar.

Att man aktivt gjorde ett val, att åka ut för att skapa fred och trygghet för dem som saknar det, är något som vi borde uppmärksamma positivt.

Och vi borde minnas dem som tog ett medvetet val att pausa sina liv i Sverige för att göra en insats för freden, och komma ihåg dem som betalade det yttersta priset.

Besvikelsen bland utlandsveteranerna är stor över SVT:s ovilja att upplåta utrymme till ett av de få erkännanden som det offentliga Sverige ger utlandsveteranerna, att bevaka Veterandagen.

Sverige ska vara stolta över sina veterane,r precis som alla veteraner ska känna stolthet för sin insats för att någon man aldrig träffat ska få en tryggare värld.

Sverker Göranson, f d överbefälhavare, numera ordförande Sveriges Veteranförbund