Är det moraliskt rätt att arbeta som hyrläkare?

I en insändare nyligen i Norran ifrågasätts det om det är moraliskt och etiskt rätt att arbeta som hyrläkare. Det är befogad frågeställning.

"Kan man begära att en enskild läkare utifrån moral och etik ställer sig frågan om det är rätt att arbeta som hyrläkare? Mitt svar måste bli ett ja."

"Kan man begära att en enskild läkare utifrån moral och etik ställer sig frågan om det är rätt att arbeta som hyrläkare? Mitt svar måste bli ett ja."

Foto: HENRIK MONTGOMERY

Debatt2023-04-06 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har arbetat som distriktsläkare i mer än 35 år. Förut var man fast anställd eller vikarierade som distriktsläkare. Bemanningsföretag existerade ej. De sista decennierna har sjukvården i allt högre utsträckning blivit en marknad med ökad privatisering, bemanningsföretag med vinstintresse och enskilda läkare som lockas med lukrativa löner som hyrläkare.  Allt finansieras med skattemedel och innebär att mindre pengar kan användas till vården.

Det finns hyrläkare som tjänstgör vid samma hälsocentral under lång tid. De tjänar mer än sina kollegor, kan välja när de vill arbeta, behöver inte delta i jourtjänstgöring, har ej något övergripande ansvar för den medicinska verksamheten vid hälsocentralen. Ofta har de ett eget företag. En del av lönen sätts in som vinst i det och beskattas lågt när den tas ut.

Sedan finns det hyrläkare som har korta anställningar vid olika hälsocentraler. De tar ännu mindre ansvar för verksamheten. Patienten träffar olika läkare varje gång. På varje hälsocentral med denna typ av hyrläkare finns otal exempel på felaktigheter då det gäller behandling och uppföljning av patienter. Detta system är en stor säkerhetsrisk. Genom åren har jag dessutom träffat på många läkare med bristande medicinsk kompetens.

Enligt Läkarförbundets etiska regler ska läkare i sin tjänstgöring bidra till att medicinska resurser används på bästa sätt till gagn för patienterna. Kontinuitet och personkännedom är två hörnstenar i primärvården.  Att över tid samarbeta i team med andra professioner är också viktigt. Hyrläkarsystemet går helt på tvärs mot detta.

Kan man begära att en enskild läkare utifrån moral och etik ställer sig frågan om det är rätt att arbeta som hyrläkare? Mitt svar måste bli ett ja.

För sjukvården och patienterna finns ingen fördel med hyrläkarsystemet. Det bör vägleda mig som läkare. Att jag kan göra egen vinning som hyrläkare bör spela mindre roll. Mitt svar på frågan om det utifrån moral och etik är rätt att arbeta som hyrläkare är nej.

Sedan är det en annan fråga att läkare är missnöjda med sin tjänstgöringssituation och med regionen som arbetsgivare.