Använd kraften i civilsamhället för folkhälsan

Centerpartiet anser att Region Västerbotten behöver göra mer för att främja folkhälsan. Vi inser att inflödet av vårdbehövande måste minska för att hälso- och sjukvården ska kunna ges i rätt tid till de som alla dem faktiskt behöver det.

”Den bästa vården är den som hindrar människor från att bli sjuka. Det sjukdomsförebyggande arbetet är otroligt viktigt.”

”Den bästa vården är den som hindrar människor från att bli sjuka. Det sjukdomsförebyggande arbetet är otroligt viktigt.”

Foto: Jessica Gow/TT

Debatt2024-02-28 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Var och en av oss har ett ansvar att göra kloka val om den egna hälsan och att peppa våra närstående att göra kloka val om deras egen hälsa.

Eftersom allt färre i arbetslivet ska kunna utföra ännu fler uppgifter kommer personalen inte att räcka till i framtiden om vi fortsätter som nu. Vi kommer inte kunna förlita oss på att antalet människor i vårt län blir tillräckligt många för att räcka till för att täcka personalbehovet i offentlig verksamhet. Vårdtrycket måste minska och det gör vi med bättre folkhälsa.

Den bästa vården är den som hindrar människor från att bli sjuka. Det sjukdomsförebyggande arbetet är otroligt viktigt. Därför står Centerpartiet stadigt bakom behovet av att jobba förebyggande med folkhälsa.

Vi anser att det finns mer att göra för Region Västerbotten, med att uppmuntra och sprida kunskap i ett utvecklat folkhälsoarbete för medborgarna i regionen. Det gäller alla olika åldrar och situationer i livet.  Vi måste använda oss av kraften i civilsamhället om denna mobilisering ska lyckas.

Därför har Centerpartiet lämnat in en motion till regionfullmäktige som syftar till att Region Västerbotten ska utreda möjligheterna att öka samverkan med studieförbunden i länet för att öka hälsomedvetandet i länet och öka folkhälsan.