Bristen på biomedicinska analytiker allt större

När du söker vård på vårdcentralen för trötthet, hjärtklappning eller om din medicin är rätt och har effekt - då behövs biomedicinska analytikerns kompetens.
När du söker vård på vårdcentralen för trötthet, hjärtklappning eller om din medicin är rätt och har effekt - då behövs biomedicinska analytikerns kompetens.

Antalet biomedicinska analytiker fortsätter att minska i regionerna. Det visar siffror från statistikdatabasen Kolada. En öppen källa till data från regioner och kommuner som bland andra staten och SKR står bakom.

Debatt 15 april 2022 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På bara ett år (2019 – 2020) har antalet minskat med 2,3 procent eller 125 årsarbetare. I region Västerbotten har antalet ökat med 8,2 procent medan administrativa funktioner ökat med 25,2 procent.

Den 15 april är det biomedicinska analytikerdagen, vilket firas av vårdpersonal världen över. Bristen på yrkesgruppen blev extra tydlig när Sverige fick kapacitetsproblem för testning av covid-19. 

Vi finns med i så gott som varje steg genom vården.

När du söker vård på vårdcentralen för trötthet, hjärtklappning eller om din medicin är rätt och har effekt. Eller för att få rätt blodtransfusion i samband med trafikolycka eller klargjort om du har en cancer eller inte – då behövs biomedicinska analytikerns kompetens. 

20 av 21 regioner rapporterar brist på yrkesgruppen enligt Socialstyrelsen. 36 procent av de biomedicinska analytikerna arbetar dessutom ”frivillig” deltid visar Vårdförbundets arbetsmiljörapport. 

Om arbetsmiljön var sundare så att alla orkade arbeta heltid skulle det motsvara hela 470 fler biomedicinska analytiker! I grunden handlar det om patientsäkerhet och diagnostikens kvalitet. 

Det krävs åtgärder för att öka yrkets status: En nationellt reglerad specialistutbildning och bättre löneutveckling. Till dess bör vi uppmärksamma Sveriges alla biomedicinska analytiker på deras dag – tack för ert arbete!

Undertecknare:

Jenny Olsson, ordförande Vårdförbundet Västerbotten

Erika Olofsson, legitimerad biomedicins analytiker och förtroendevald Vårdförbundet 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa