Anpassa a-kassan till dagens arbetsliv

De nyligen genomförda förändringarna visar att det är viktigare än någonsin med en enkel och förutsägbar a-kassa.

Debatt 8 juli 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under coronapandemin har arbetslöshetsförsäkringen och a-kassan hamnat högt upp på dagordningen.

På rekordtid har riksdagen röstat igenom tillfälliga förändringar för att fler ska kunna få ersättning från a-kassan och för att höja ersättningsnivåerna. Förändringar som bidrar till att öka den enskildes trygghet och stabilisera svensk ekonomi efter covid-19.

Men mer än tillfälliga justeringar behövs. De nyligen genomförda förändringarna visar att det är viktigare än någonsin med en enkel och förutsägbar a-kassa.

I regeringens utredning läggs förslag om en modern arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler.

Delar av dagens arbetslöshetsförsäkring fungerar bra. Alla anställda och företagare har tillgång till en grundförsäkring – oavsett om de är medlemmar i en a-kassa eller inte.

Innan pandemin var sju av tio medlemmar i en a-kassa. I dag har 3,9 miljoner svenskar försäkrat sin inkomst via ett medlemskap.

Problemen med arbetslöshetsförsäkringen är kopplade till ett omodernt regelverk som inte är anpassat till dagens arbetsliv. Två reformer är särskilt viktiga att genomföra.

- Basera ersättningen på inkomst

I dag är antalet arbetade timmar ett av villkoren för att ha rätt till ersättning. Reglerna är främst anpassade för den som arbetat 40 timmar i veckan måndag till fredag. Med en inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring kan fler kvalificera sig och det blir enklare för medlemmarna att förutse vilken ersättning de har rätt till. Detta skulle öka tryggheten för bland andra timanställda, gig-arbetare, frilansare och deltidsarbetande.

- Indexera ersättningsnivåerna

Ersättningsnivåerna beslutas av regeringen. Det innebär att ersättningen höjs med oförutsebara intervaller och inte följer löneutvecklingen. Före årets tillfälliga förändringar höjdes ersättningen senast 2015. Dessförinnan låg taket stilla i 13 år, medan löner, hyror och priser på varor gick upp. Mindre än var tionde heltidsanställd fick ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan. För att arbetslöshetsförsäkringen ska vara en långsiktigt effektiv omställningsförsäkring krävs att ersättningen ökar i takt med löneutvecklingen.

A-kassan är viktigare än någonsin för att vara trygg genom arbetslivet. Därför måste arbetslöshetsförsäkringen anpassas till dagens förutsättningar. Då får vi en modern försäkring och fler får känna den trygghet som a-kassan ger.

Ämnen du kan följa