Allvarlig tandläkarsituation i Region Västerbotten

Tandhälsan är viktig för individens välbefinnande. Situationen i Skellefteå området är nu än allvarlig än den tidigare varit.

Debatt 18 september 2023 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har kunnat bedrivas barntandvård inom folktandvården. Däremot vuxentandvården har präglats av långa väntetider på upp till fem år. Även den akuta tandvården i Skellefteå området för vuxna håller nu på att falla samman. Det finns ingen möjlighet att i dag kunna ge längre akuta behandlingar. Som vuxen hänvisas du nu att söka hjälp hos privata tandläkare, som har tid, möjlighet till längre behandlingar. 

Situationen nu är sådan att inte ens barntandvården kan bedrivas på ett betryggande sätt. Detta är djupt oroande för mig som liberal, eftersom det är väldigt viktigt att tidigt kunna fånga upp barn i riskzonen för dålig tandhälsa. En god tandhälsa tillhör en mänsklig rättighet för mig som liberal. Jag kan aldrig acceptera att det blir en fråga om tillgänglighet eller att du bor på fel ort.

Hur har det kunnat bli så här tragiskt dåligt med tillgänglighet till folktandvården i Skellefteå? Det första är att regionen inte har lyckats rekrytera tandläkare från utbildningen. Region Västerbotten är ingen attraktiv arbetsgivare. Flera undersökningar visar det. Vi är längst ner bland landets 21 regioner som attraktiv arbetsgivare. 

Region Västerbotten har under många år vetat att bristen på tandläkare skulle komma utan att göra någonting åt saken. Region Västerbotten måste få en betydligt bättre relation till de som studerar till tandläkare i Umeå. Utan en sådan god relation kommer vi inom en snar framtid att inte ha några tandläkare inom folktandvården.

Jag kan inte låta detta fortsätta. Det finns saker som går att åtgärda, som Region Västerbotten äger själva att genomföra. Lön har betydelse och det är viktigt att titta över löneläget ytterligare för tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister. Det gäller att ge dem en bra arbetsmiljö. Att kompetensutbildning för personalen blir kontinuerlig. Tandläkare vill inte bara jobba med barntandvård. Det är viktigt att de få tandläkare som nu är kvar, får en variation i sitt arbete och inte bara får jobba med barntandvård. Annars är risken överhängande att dessa slutar och öppnar egna mottagningar.

Som liberal vill jag att gratis tandvård för unga åter blir enbart till 19 år. Att ersättningen för att göra barntandvård höjs ytterligare, så att privata tandläkare kan tänka sig genomföra barntandvård. Förebyggande tandhälsa är av avgörande vikt. Flera program runt om i landet visar på att fluorsköljning har väldigt god effekt. Vilket jag som liberal vill ha införa i våra skolan.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa