Alltför många dör av plötsligt hjärtstopp

Utanför sjukhus drabbas varje år ungefär 6 000 personer av hjärtstopp där hjärt-lungräddning påbörjas. Endast 600 överlever.

Mindre än en tredjedel av svenskarna vet var närmaste hjärtstartare finns.

Mindre än en tredjedel av svenskarna vet var närmaste hjärtstartare finns.

Foto: Henrik Holmberg/Fotograferna Holmberg/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-10-31 10:22
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De flesta som drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus dör.

Endast 24 av 164 drabbade i Västerbotten 2019 överlevde – trots hjärt-lungräddning.

För att rädda fler liv måste landets regionpolitiker och Sveriges kommuner och regioner (SKR) agera för att korta ambulansernas utryckningstider.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat av olika orsaker stannar. Hälften av dem som drabbas är till synes friska människor utan tidigare symptom. Majoriteten är medelålders och äldre, men även unga, vältränade drabbas.

Utanför sjukhus drabbas varje år ungefär 6 000 personer i Sverige av hjärtstopp där hjärt-lungräddning påbörjas. Endast 600 överlever.

Varje minut utan livräddande insatser minskar chansen att överleva. Därför är det allvarligt att ambulansernas utryckningstid mer än fördubblats, från fem till tolv minuter på riksnivå sedan 1990-talet.

Forskning visar att tre–fyra minuter kortare utryckningstid kan rädda ytterligare 200–300 liv varje år.

Hjärt-lungräddning i väntan på ambulans ger den drabbade mer än dubbelt så stor chans att överleva. Om en hjärtstartare används inom tre minuter ökar överlevnadschansen till 70–80 procent.

Därför måste vittnen på plats snabbt ringa 112, utföra hjärt-lungräddning och hämta hjärtstartare.

De flesta hjärtstopp sker hemma, men få hjärtstartare finns där människor bor. Många känner inte heller till var de finns.

En Sifo-undersökning som Hjärt-Lungfonden beställt visar att mindre än en tredjedel av svenskarna vet var närmaste hjärtstartare finns.

Åren efter 2000 fördubblades antalet överlevande i plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Bakom trenden låg räddningstjänst och polis utrustade med hjärtstartare, men också privatpersoners agerande. De senaste tio åren har överlevnaden inte förbättrats alls.

För att rädda fler liv krävs:

- Kortare responstid

Landets regionpolitiker och Sveriges kommuner och regioner (SKR) måste reagera och agera på de ökande utryckningstiderna. Det kräver nationella mål och uppföljning för larmcentralernas hantering av 112-samtal om misstänkt hjärtstopp. Detsamma gäller ambulansernas tillgänglighet, som varierar stort mellan regioner.

- Fler och synliga hjärtstartare

Alla utryckningsfordon i Sverige bör ha hjärtstartare. Det behövs fler hjärtstartare i bostadsområden och fler bör investera i en sådan. Alla hjärtstartare ska synas väl och registreras på hjartstartarregistret.se.

Varje år dör cirka 5 400 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, trots hjärt-lungräddning.

Nu behövs en gemensam kraftsamling för att fler ska överleva.