Allt hänger på tillgången till digital infrastruktur

Även om mycket är gjort saknar fortfarande nästan hälften av alla hushåll utanför landets tätorter snabbt bredband.

Framtidens digitalisering kommer att kräva en snabb och säker bredbandsinfrastruktur i hela landet, skriver Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen.

Framtidens digitalisering kommer att kräva en snabb och säker bredbandsinfrastruktur i hela landet, skriver Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Debatt2021-01-03 10:14
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

2020 blev året när Sverige tog ett sjumilakliv i sin digitaliseringsomställning.

Men trots att omställningen hjälpts på traven av rådande coronapandemi så hade den aldrig varit möjlig utan en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur.

Just därför måste alla intressenter på bredbandsområdet kavla upp ärmarna och säkerställa att hela Sverige når det nationella bredbandsmålet.

Coronapandemin har tydliggjort behovet av en välfungerande bredbandsinfrastruktur.

Det handlar om möjligheten att ta del av digitala lösningar vid besöksförbud på äldreboenden, distansundervisning i skolor eller e-handel för att kunna undvika fysiska butiker.

Samtidigt pågår planeringen inför 5G-nätet som kommer att skapa förutsättningar för helt nya tjänster som automatiska drönarleveranser, en digitalisering av jordbruket eller högspecialiserad vård på distans.

5G-master är beroende av fiber för att kunna erbjuda höga hastigheter.

Med andra ord kommer framtidens digitalisering att kräva en snabb och säker bredbandsinfrastruktur i hela landet.

Men det är långt kvar tills Sverige kan nå det mål som regeringen har satt upp, och som innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet senast 2025.

Även om mycket är gjort så saknar fortfarande nästan hälften av alla hushåll utanför landets tätorter snabbt bredband. I Västerbotten är motsvarande siffra fyra av tio hushåll.

Nyligen stod det klart att bredbandssektorn får ytterligare 1,4 miljarder kronor i statligt bredbandsstöd under 2021 för utbyggnad på landsbygden.

Det är ett besked som kommer att göra stor skillnad för utbyggnaden under det kommande året. Men pengarna kommer enbart möjliggöra anslutningar till en mindre del av de hushåll och företag som återstår.

Det som behövs är att:

- Undanröjda hinder för fortsatt bredbandsutbyggnad. Enligt våra beräkningar skulle ett undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen, som i dag hindrar kommunala bredbandsaktörer från att ansluta hushåll även i närliggande kommuner, möjliggöra ytterligare 150 000 anslutningar.

- Offentlig sektor behöver bli bättre på att berätta för sina invånare om nyttan med en anslutning så att hushållen och företagen ansluter sina fastigheter när erbjudandet från bredbandsaktörerna kommer.

Ett av Sveriges politiska mål är att vi ska vara ledande på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Men för att det ska lyckas måste alla kunna delta.

Då är en fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygden helt avgörande.