Alliansens budgeten bidrar till trygg växtkraft

Alliansen vill se ett större samhälle, men en mindre kommun.
Alliansen vill se ett större samhälle, men en mindre kommun.

Alliansens budget för 2021 skapar bättre förutsättningar för ett tryggt och växande Skellefteå.

Debatt 26 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alliansen vill att Skellefteå ska växa och att tillväxten kommer både stad och land till del.

I vårt budgetförslag för 2021 har vi tydliga prioriteringar, satsningar och idéer som bidrar till en trygg växtkraft.

För att ta tillvara de stora industrietableringarna i Skellefteå behöver det byggas fler bostäder. Tillgången till byggbar mark måste öka. Alliansen föreslår att resurserna för bygg- och planarbete utökas.

Vi lägger också mer pengar på vägunderhåll och investeringar i infrastruktur kring nya bostadsområden.

Lärare och annan personal vid Skellefteås förskolor, skolor och gymnasieskolor har länge kämpat med knappa resurser.

Under samma tid har kunskapsresultaten sjunkit. Det är i dag färre elever som klarar kunskapskraven jämfört med för fem år sedan. Alliansen ser med oro på denna utveckling.

Satsningar på utbildning och kompetensförsörjning är i grunden en satsning på tillväxt.

 Vi vill ge skolverksamheterna bättre förutsättningar så att fler elever lämnar skolan med grundläggande kunskaper. Vi satsar totalt 41,5 miljoner kronor mer på förskolan, skolan och gymnasieutbildningen jämfört med S/V-majoriteten.

Ett växande Skellefteå behöver inte innebära en växande kommunorganisation. Vi vill se ett större samhälle, men en mindre kommun. Företag och entreprenörer kan bidra mer till Skellefteås utveckling.

Alliansen vill konkurrensutsätta fler kommunala verksamheter, som bilverkstäder, städning och kommunhälsan. Vi vill även avveckla personalrestaurangen i Stadshuset och icke medicinsk fotvård, som med fördel kan drivas privat.

Dessa förslag kan bidra till nya jobb och bättre nyttjande av våra skattepengar.

Skellefteå ska växa med trygghet och sammanhållning. Det ska finnas en trygg omsorg på ålderns höst, fler trygghetsboenden och de äldre ska kunna välja hemtjänstutförare.

Det ska lysa där människor bor och kommunen ska med kraft motverka otrygghet och brottslighet i vårt samhälle.

Vi vill motverka segregation och utanförskap genom en tydlig arbetslinje. Jobb och språkkunskaper är den bästa integrationen.

Coronapandemin har förändrat vårt samhälle och ett budgetförslag för 2021 måste förhålla sig till detta.

Alliansen tar den pågående pandemin på stort allvar, men vi har också mod att tro på framtiden.

Alliansens budget för 2021 skapar bättre förutsättningar för ett tryggt och växande Skellefteå.

Ämnen du kan följa