Alliansen vill se tre starka sjukhus i Västerbotten

Problemen inom region Västerbotten är omfattande. Det märks på de kollapser, vårdkriser och personalflykten som sker på område efter område.

"Alliansen har länge föreslagit ett tydligare ledarskap på de respektive sjukhusen i form av en platschef. Nu vill vi ta ytterligare ett steg genom att göra länets tre sjukhus till egna resultatenheter med en egen sjukhuschef."

"Alliansen har länge föreslagit ett tydligare ledarskap på de respektive sjukhusen i form av en platschef. Nu vill vi ta ytterligare ett steg genom att göra länets tre sjukhus till egna resultatenheter med en egen sjukhuschef."

Foto: Region Västerbotten

Debatt2023-02-07 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Allvaret i situationen ökar när regionen står utan politisk ledning med ambition att leda verksamheten. Sittande majoritet gör sig till offer för omständigheterna och skyller sina misslyckanden på andra. 

De senaste 20 åren har vi sett hur centraliseringen ökar inom Region Västerbotten. Mindre basenheter har samlats ihop till stora centrumbildningar och länskliniker där chefsansvar flyttats ifrån orten har bildats. 

Centraliseringen har gått så långt att verksamhetscheferna för dessa stora enheter har tagits ifrån befogenheten att styra och därmed förutsättningarna att leda. Verksamhetscheferna flyr på löpande band och många väljer att inte förlänga sina chefsförordnanden.

Alliansen har länge föreslagit ett tydligare ledarskap på de respektive sjukhusen i form av en platschef. Nu vill vi ta ytterligare ett steg genom att göra länets tre sjukhus till egna resultatenheter med en egen sjukhuschef. Det betyder att sjukhuschefen får långtgående befogenheter att inom given budgetram lösa respektive sjukhus uppdrag. 

För den enskilda kliniken är vår ambition att avdelningschefen får ett väsentligt större mandat, att vara både chef och ledare. De tre sjukhuscheferna får därmed i uppdrag att lösa en god och nära vård utifrån de givna förutsättningarna som finns i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Sjukhuschefen för NUS får ett särskilt uppdrag att värna och utveckla NUS som ett universitetssjukhus och regionsjukhusvård, samtidigt som det lokala uppdraget att lösa hälso- och sjukvård för Umeåregionen prioriteras.

Vi vill bryta centraliseringsvågen inom regionen. Mandat och befogenhet måste tillbaka till vårdgolvet och den enskilda kliniken. Vi är medvetna om att det inte finns en perfekt organisation och att en organisationsförändring i sig inte löser allt. Vi har fortsatt stora utmaningar för att få en fungerande primärvård som kan jobba förebyggande. 

Trots en förändrad organisation kvarstår dock en politisk ledning utan vilja, initiativförmåga och handlingskraft vilket i sig är den mest problematiska delen av regionens utmaningar. Majoriteten går att byta ut vid valet 2026, till dess vill vi som en konstruktiv opposition peka på en annan väg som regionen kan ta.