Alliansen vill konkurrensutsätta kollektivtrafiken

Alliansen vill att Skellefteå ska ha en hållbar kollektivtrafik. Det ska vara ett miljövänligt och tillgängligt alternativ vid arbetspendling och resande i närområdet. Invånarna ska få ut så mycket kollektivtrafik som möjligt per satsad skattekrona. Kollektivtrafiken ska vara trygg och säker.

Debatt 31 januari 2023 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag ska fullmäktige ta ett antal viktiga beslut om framtidens kollektivtrafik i Skellefteå, framför allt hur den ska bedrivas. Bakgrunden är att verkligheten hunnit i kapp Socialdemokraterna. Den politiska majoriteten har nämligen under lång tid låtit det kommunala bolaget Skellefteå Buss bedriva kollektivtrafik i såväl egenregi (stadstrafiken) som upphandlad på marknad (regiontrafiken i närregionen), vilket inte är tillåtet. Detta strider mot upphandlingsregelverket och innebär osund konkurrens mot näringslivet.

Efter hot om rättsliga åtgärder ska fullmäktige därför besluta om att klyva Skellefteå Buss i två olika bolag. Klyvningen innebär ökad överbyggnad och kostnader för kommunen, vilket är priset för Socialdemokraternas vidlyftiga syn på hur långt en kommun får agera. Planen är därför att avveckla den del av Skellefteå Buss som övertar regiontrafiken. Det kan dock dröja åtta år på grund av långa avtal.

Alliansen har på olika sätt ifrågasatt lagligheten i Skellefteå Buss dubbla verksamheter. Vi välkomnar därför förändringen. Vi vill avveckla Skellefteå Buss deltagande i regiontrafiken så snart som möjligt. Det är möjligt genom att säga upp de regionala avtalen och genomföra en ny upphandling. Ett annat alternativ är försäljning av det nybildade regiontrafikbolaget.

Hur kollektivtrafiken ska bedrivas är i Skellefteå en ideologiskt laddad fråga. Majoriteten vill i grunden behålla all kollektivtrafik i kommunens regi. Alliansen bejakar fri företagsamhet och ser det kloka i att konkurrensutsätta såväl den regionala trafiken som stadstrafiken.

Oberoende studier visar positiva följer av konkurrensutsättning. Exempelvis har Internationella kollektivtrafikunionen, UITP, nyligen studerat effekterna av upphandlingar i rad städer och regioner i världen, inklusive Sverige. Lägre kostnader, partnerskap som bidrar ny teknik, ökad effektivitet och förbättrad service är faktorer som studien lyfter fram. Detta är antagligen skälet till att den mesta kollektivtrafiken i landet är konkurrensutsatt. Skellefteå tillhör ett av de fåtal undantagen.

Alliansens ser konkurrensutsättning av kollektivtrafiken som det enda rimliga beslutet för fullmäktige att fatta. Det skapar förutsättningar för en hållbar kollektivtrafik som lever upp till behoven i ett växande Skellefteå.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa