Alliansen står för ett nytt politiskt ledarskap

Skellefteå är på många sätt fantastiskt. Här finns fina livsmiljöer i landsbygder och tätorter. Här finns starka företag, möjligheter till studier på flera nivåer samt en bredd av fritidsaktiviteter.

"Det finns en blocköverskridande politisk målbild om att Skellefteå ska växa", skriver Andreas Löwenhöök (M), Christina Soldan (L), Carina Sundbom (C),  och Per Boström (KD).

"Det finns en blocköverskridande politisk målbild om att Skellefteå ska växa", skriver Andreas Löwenhöök (M), Christina Soldan (L), Carina Sundbom (C), och Per Boström (KD).

Foto: Jenny Petersson

Debatt2022-06-19 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Här finns en vård och omsorg där personalen gör ett bra arbete utifrån de givna förutsättningarna.

 Skellefteå har även goda utsikter, tack vare stora industrietableringar. Det gör arbetsmarknaden stark, vilket ger en hoppfull bild av framtid. 

Till grund för detta finns en blocköverskridande politisk målbild om att Skellefteå ska växa. Alliansen har därtill högre tillväxtambitioner.

Men, det finns också en helt annan bild av Skellefteå. Det är en bild av problem kopplat till en misslyckad politik från den S-ledda politiska majoriteten.

 Vi ser en förskola med extremt stora barngrupper, en grundskola där var femte elev lämnar utan fullständiga kunskaper samt en gymnasieskola där mer än var fjärde elever lämnar utan examen.

 Äldre i behov av omsorg kan endast välja kommunen som utförare. En omsorg vars kvalitetsarbete har fått kritik från revisionen. Fler äldre-äldre ställer också krav på fler platser i vård- och omsorgsboenden.

 Vi ser en ökande bostadsbrist som till stora delar beror på att den politiska majoriteten inte har gjort tillräckligt för att skapa förutsättningar för bostadsbyggandet.

 Undersökningar visar att nästan hälften av tjejerna i årskurs två på gymnasiet är otrygga på gator och torg, vilket är den högsta uppmätta siffran.

Behovet av vägunderhåll är stort. Bra vägar behövs för att kommunen ska hålla ihop. För att hela Skellefteå ska växa behövs också ett bättre företagsklimat. 

Nationella jämförelser visar att det lokala företagsklimatet är dåligt.

I närtid har det kommit fram skarp kritik mot kommunen som arbetsgivare. Exempelvis kring arbetsmiljön i omsorgen. Det är kritik som måste tas på allvar.

Alliansen vill med vårt förslag till budget för 2023 bygga vidare på det som är bra i Skellefteå och åtgärda de problem som den nuvarande S-ledda politiska majoritet har misslyckats med.

Vi vill tillskjuta mer resurser till undervisning, ca 150 miljoner kronor. Vi vill öka kvaliteten, tillgängligheten och valfriheten i äldreomsorgen. 

Vi vill skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande, företagande och framkomliga vägar. Otryggheten ska minska – tryggheten ska öka. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

För att klara utmaningar och problem i ett växande Skellefteå behövs ett nytt politiskt ledarskap. 

Skellefteå behöver Alliansen. 

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd

Carina Sundbom (C), gruppledare

Christina Soldan (L), gruppledare 

Per Boström (KD), gruppledare