Alliansen enad för att stärka skola och omsorg

Skellefteå står inför en utmanande tid då det behöver tas kloka beslut för att säkerställa en hållbar tillväxt som innefattar en god välfärd till invånarna i kommunen. I en tid av ekonomisk oro ser vi det som vår skyldighet att värna välfärdens kärna. Vi vill i första hand prioritera pengar till och adressera de utmaningar som skolor och äldreomsorgen i Skellefteå kommun står inför.

”Att säkerställa tillräckliga pengar till skolor och äldreomsorgen innebär ibland svåra beslut.”

”Att säkerställa tillräckliga pengar till skolor och äldreomsorgen innebär ibland svåra beslut.”

Foto: Johanna Sandgren

Debatt2024-04-26 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteå kommuns ekonomiska resultat för 2023 visar ett överskott på 375 miljoner kronor. Dessa pengar kan kommunfullmäktige välja att stoppa undan till framtida investeringar, eller så kan fullmäktige välja att lindra det mycket ansträngda läget inom skolan och omsorgen. Alliansen vill göra det senare.

Ekonomin i Skellefteås skolor och omsorgsverksamheter är under press. Prognoserna för det innevarande året visar på stora underskott, vilket kan leda till drastiska nedskärningar av viktiga verksamheter.

Att säkerställa tillräckliga pengar till skolor och äldreomsorgen innebär ibland svåra beslut. Alliansen är dock fast beslutna om att prioritera tillräckliga medel till lärare som utbildar Skellefteås elever och vård- och omsorgspersonal som står för vården av exempelvis de äldre. 

Genom att göra tydligare prioriteringar bland de investeringar som ligger ett antal år bort innan de ska påbörjas kan vi möjliggöra att skolan och omsorgen får tillräckliga resurser.Alliansens förslag innebär att kommunens ekonomiska resultat för 2023 ska användas för att stärka För- och grundskolenämnden samt Socialnämnden under 2024. Det handlar om ekonomiska ramökningar till dessa nämnder med 65 miljoner kronor respektive 60 miljoner kronor. Vi kommer också att arbeta vidare för att dessa nämnder ska tillförsäkras tillräckliga resurser för kommande år.

Vi är medvetna om att vårt förslag kan innebära vissa omprioriteringar när det gäller investeringar, men vi anser att det är en prisvärd kompromiss för att garantera en stabil utbildningsmiljö och en trygg omsorg för våra invånare. Att skjuta upp eller minska våra åtaganden gentemot de mest grundläggande behoven i kommunen är helt enkelt inte ett alternativ. Vi är också beredda att släppa in fler aktörer att göra investeringar i vårt närsamhälle och göra strategiska försäljningar för att minska trycket på den kommunala investeringsbudgeten.

Genom att satsa på skola och omsorg idag säkrar vi en starkare och mer välmående kommun för imorgon.