Bättre primärvård för pengarna

En och annan kanske funderar och frågar sig vad man fått för sina skattepengar när det gäller primärvården i Region Västerbotten.

Debatt 3 september 2022 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Har tillgängligheten blivit bättre under det gångna året? Har köerna blivit kortare? Har personalen som sliter äntligen fått gehör för sina önskemål om en drägligare arbetssituation? Har cheferna längst ut i organisationen fått större mandat att fatta beslut? 

Svaren är, även om alla skulle önska sig annat, tyvärr nej på alla frågorna.

Moderaterna tycker att det under det gångna året har blivit än värre. 

Moderaterna arbetar hårt för att förbättra primärvården. Regionens invånare ska känna sig trygga om de blir sjuka och utan dröjsmål få kontakt med sin doktor på sin hälsocentral. 

Alla ska få sin egen fasta namngivna distriktsläkare som man inte delar med mer än högst 1 500 andra som ett första mål med ambitionen att över tid uppfylla de mål som ställts upp av Socialstyrelsen. 

Onödig dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet ska minskas. Personalen ska värderas efter förtjänst och arbetsmiljön förbättras för ett varaktigt, hållbart yrkesliv. 

Fler specialiseringstjänstgöringsblock i Allmänmedicin ska tillskapas. En mångfald av arbetsgivare, offentliga som privata, ska finnas att välja mellan. Nya, moderna, ändamålsenliga, användarvänliga och bättre IT-system ska komma på plats.

I september i år har du som skattebetalare och invånare i Region Västerbotten möjlighet att ta tillfället i akt och säga ifrån vad du tycker om regionens primärvård. 

Om du inte är nöjd finns en fantastisk möjlighet att med valsedeln göra någonting åt situationen. För att få en förstärkt primärvård där första linjens vård ges nödvändiga och tillräckliga resurser. 

Där den kunniga och välutbildade personalen, med stort personligt engagemang, ger en bra vård och tar hand om grupper i samhället som äldre, de med kroniska sjukdomar och det ökade antalet patienter med psykiatriska problem.

Ulf Wahllöf (M), distriktsläkare och kandidat till Regionfullmäktige


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa