Nu får det vara nog Region Västerbotten

Västerbotten är den region där man i sommar minskat flest antal vårdplatser. Nu har både Norrlands Universitetssjukhus samt Skellefteå Sjukhus gått upp i stabsläge till följd av personalbristen. Alla planerade operationer ställs in på obestämd tid vilket medför ett oerhört lidande för den enskilda individen.

 -"Den tuffa arbetsmiljön i kombination med dålig lön och löneutveckling har inneburit att våra erfarna och kompetenta kollegor har fått nog", menar Jenny Olsson, ordförande för Vårdförbundet Västerbotten.

-"Den tuffa arbetsmiljön i kombination med dålig lön och löneutveckling har inneburit att våra erfarna och kompetenta kollegor har fått nog", menar Jenny Olsson, ordförande för Vårdförbundet Västerbotten.

Foto: Henrik Karmehag/VK

Debatt2022-07-31 19:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Notera också att dessa personer ska få sin vård längre fram och ska utföras av den personal som redan sliter hårt i dagsläget. Vi får dessutom signaler på att det finns planer på beordringar och indragna semestrar nu i sommar för att överhuvudtaget klara vårdbehovet. Vilka andra yrkesgrupper behandlas på detta sätt?

Vi är så besvikna på ledande direktörer och politiker och det agerande eller icke agerande som vi sett sista åren. Under pandemin slet Vårdförbundets medlemmar oerhört hårt. 

Den tuffa arbetsmiljön i kombination med dålig lön och löneutveckling har inneburit att våra erfarna och kompetenta kollegor har fått nog. 

Vi har flera nära kollegor med specialistutbildning som under senaste månaden sagt upp sig på grund av Region Västerbottens urusla personalpolitik. Fler lär det bli under hösten då våra löner ska presenteras.

Alla kortsiktiga och ogenomtänkta beslut påverkar personalen och även patienterna. Varför inte arbeta långsiktigt och genomtänkt och på ett sätt som gör att personalen känner uppskattning? 

Vårdförbundet har länge slagit larm om situationen och påtalat bristerna i vården. Vi har även kommit med flertalet förslag till åtgärder för att förbättra villkoren och på så vis säkra vården och personalförsörjningen.

  • Lön – satsa på oss välfärdsakademiker – barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Med en rejäl satsning och långsiktig löne-strategi kommer vi bli fler.
  • När vi fått fler kollegor kan vi arbeta med arbetsmiljön och hälsosamma arbetstider som gör att vi orkar.
  • Ge första linjens chefer mandat och förutsättningar som behövs för att arbeta nära personalen för att leda verksamheten framåt.
  • Inför tydliga karriärvägar där personalens kunskap nyttjas och värderas i vården.

Det är skamligt hur regionens högsta ledning agerar. Nu får det vara nog med dåliga förutsättningar och snabba hittepå-lösningar. Nu är det dags för dessa direktörer och politiker att lyssna på personalen och dess chefer och ta till sig av Vårdförbundets förslag!

Jenny Olsson, ordförande Vårdförbundet avdelning Västerbotten

Mikaela Bergström, styrelseledamot och huvudskyddsombud Vårdförbundet avdelning Västerbotten