AI ska ske utifrån jämställda grunder

Artificiell Intelligens (AI) är en samlingsterm för datasystem som kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder.

Alltfler apparater kan vi prata med och de ”tänker själva”. Bland andra Malin Berglund (S) skriver att utvecklingen av AI måste vara jämställd.

Alltfler apparater kan vi prata med och de ”tänker själva”. Bland andra Malin Berglund (S) skriver att utvecklingen av AI måste vara jämställd.

Foto: Lee Jin-man

Debatt2021-12-20 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

AI blir viktigare och viktigare i vårt moderna samhälle, och det finns stor potential för vad det kan medföra vad gäller teknikutveckling och framtida välfärdslösningar.

Redan idag berör AI nästan alla aspekter av våra liv och arbeten, men det innebär dock inte bara nya, smarta tjänster utan också stora risker. AI riskerar att stärka rasistiska och sexistiska tendenser i vårt samhälle, om vi inte vidtar åtgärder mot det. 

Förutsättningar för människor och de beslut som tas i samhället är i allt högre grad med hjälp av AI, det riskerar att bli ojämlika i fråga om etnisk bakgrund, kön eller andra faktorer. Detta beroende på hur den AI vi använder oss av utvecklats.

På kommunfullmäktige den 14 december hanterades en motion från Socialdemokraterna, framtagen av oss i Skellefteå S-kvinnor. Förslaget till fullmäktige var att besluta att kommunen tar fram underlag för att upphandling av AI ska ske utifrån jämställda, inkluderande, etiska och icke-diskriminerande grunder samt att vid upphandling säkerställa att utvecklingen gjorts utifrån dessa.

Vi är fantastiskt glada att fullmäktige kunde besluta att anse motionen besvarad för att Skellefteå kommun redan på ett aktivt sätt jobbar med de här frågorna, på ett sätt där alla kommunens förvaltningar är involverade.

Att AI är en del av kommunens informationssäkerhetsarbete är mycket glädjande. Det betyder att redan existerande forum och strukturer kan nyttjas för att hantera frågor på det här området. Det innebär också att det finns personer med ett utpekat ansvar för de här frågorna.

Vi är jättestolta och mycket glada att Skellefteå kommun tar den här frågan på så stort allvar. Att etisk AI är en del av kommunens styrning är otroligt viktigt och det känns väldigt fint att kunna säga att Skellefteå kommun ligger i framkant på det här området.

Att vår kommun genom sitt arbete på området kommer kunna presentera konkreta åtgärder för att säkerställa att den AI vi använder inte faller ut på ett sätt som blir beklagligt för vissa grupper i vårt samhälle skickar viktiga signaler, både till kommunens olika leverantörer men också till andra kommuner runt om i landet.