Administration eller mer resurser till sjukvård

Det är på tiden att, i likhet med Region Norrbotten, göra en genomgripande analys av regionens centrala staber och administration.

Det måste till ett resurstillskott om primärvården, med bibehållen patientsäkerhet, ska klara sitt uppdrag, skriver distriktsläkaren Ulf Wahllöf.

Det måste till ett resurstillskott om primärvården, med bibehållen patientsäkerhet, ska klara sitt uppdrag, skriver distriktsläkaren Ulf Wahllöf.

Foto: Claudio Bresciani/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-11-03 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Yrkeskategorier som är viktiga för den direkta patientvården minskar på flera platser i landet.

Samtidigt har det skett en kraftig ökning av regionernas centrala staber. Administrativ personal har ökat med 36 procent inom sjukvården sedan 2010. I Region Västerbotten ökade antalet administratörer med nästan 15 procent mellan 2010 och 2017 medan Vårdförbundets medlemmar ökade med knappt 3,5. Den trenden håller i sig.

Är det rimligt att våra begränsade resurser används till administration i stället för kärnverksamheten sjukvård?

När jag jobbar som distriktsläkare känns behovet av alla dessa administratörer väldigt avlägset.

Här är det i stället längtan efter att fylla alla vakanser med fasta kollegor, som kan hjälpa till att göra vardagen i vården lite drägligare, som dominerar. Här är det önskan om andrum och mer tid.

Patientsäkerheten får det aldrig tummas på. Man tänjer sig dagligen till bristningsgränsen och ibland utöver denna, till förfång för den egna hälsan.

Man vill också finnas tillgänglig för att handleda och entusiasmera unga kollegor till att välja allmänmedicin som specialitet.

Tyvärr ser jag att allt fler unga kollegor tvekar och i alltför hög grad omvärderar sitt val av specialitet när de ser hur vardagen ser ut för en distriktsläkare.

Sjukvården lider av en administrativ överbyggnad som sväller alltmer. Den senaste organisationsförändringen verkar inte råda bot på problemen med en alltför stor administration. Snarare skapas ytterligare ett administrativt led som drar resurser från patientmötet.

Varje led blir alltmer distanserat från golvet, vardagen och patienterna. Blir verkligen kärnverksamheten bättre av detta?

Tro mig, det måste till ett resurstillskott om primärvården, med bibehållen patientsäkerhet, ska klara sitt uppdrag.

Prioriteringen att omfördela resurser bör i första hand komma från det som inte är kärnverksamhet än från andra vårdinrättningar på exempelvis sjukhusen.

Det är på tiden att man nu, i likhet med Region Norrbotten, gör en genomgripande analys av regionens centrala staber och administration och ställer sig frågan: Behövs alla dessa chefer, handläggare och administratörer för att leverera en god vård till regionens befolkning? 

Mitt och Moderaterna svar är ett tydligt nej.