66 lokala företagare vill se nödvändig förändring

I Svenskt näringslivs ranking av kommuners företagsklimat ligger Skellefteå på 214:e plats. 66 lokala företagare skriver om hur detta kan förändras till det bättre.

Debatt 27 januari 2023 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samhällsomvandlingen i Skellefteå pågår för fullt och har fått stort genomslag i Sverige och Världen. Loket är Northvolts batterifabrik. 

Skellefteå är en kommun i förändring och ledningen sätter höga mål för framtiden. Att kommunen siktar högt är positivt för utvecklingen och vi som lokala företag hoppas kunna vara en motor och bidra ännu mera när kommunen växer. En viktig förutsättning för att möjliggöra denna samhällsomvandling är att vi tillsammans skapar bättre förutsättningar för att driva företag. Det är företagen som skapar arbetstillfällen och därmed skatteintäkter och välfärd i kommunen. 

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat ligger Skellefteå på plats 214 och tyvärr har trenden varit densamma i många år. Vår kommun ska kunna bättre än så. Det har både stora och små företag att vinna på inte minst för att visa att man är en attraktiv kommun.

Det är nu en ny mandatperiod med möjligheter att göra omtag. Vi vill tillsammans med kommunens tjänstemän och politiker skapa ett bättre företagsklimat i Skellefteå. Att ha ett bra företagsklimat är viktigt för många kommuner och det finns goda exempel på hur man över hela Sverige fokuserar på frågan. 

I Boden som också är en kommun under omvandling är företagsklimatet gott, de ligger på plats 44. Om man tittar på Svenskt Näringslivs undersökning är det tydligt att Bodens kommun har mer kontakt med de lokala företagen än vad Skellefteå kommun har. När det preciseras vilken typ av kontakter det rör sig om är ärenden som tillsyn och tillstånd ungefär snarlika mellan kommunerna. Men när det kommer till kommunkontakter som hamnar i kategorierna ”besök på företag” och ”förbättring av företagsklimatet” sticker Boden ut rejält. Detta tror vi är en av de viktiga förklaringarna. 

Vi vill sträcka ut en hand till kommunens politiker och tjänstemän. Kom gärna och besök våra verksamheter så kan ni få berätta om era tankar för kommunens framtid och vi kan få berätta vad som behöver förändras för att Skellefteå ska få ett bättre företagsklimat. Vi tror att mycket konstruktivt kan växa fram ur en kontinuerlig dialog, både för oss och för kommunen som helhet. Låt detta bli mandatperioden när Skellefteå får ett företagsklimat att vara stolt över och att den fantastiska samhällsomvandling som nu sker fungerar som en möjlighet till detta. 

Låt oss påbörja en dialog tillsammans!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa