65-plussare är ny målgrupp för arvsfonden

Det fonden kommer att kunna göra är att finansiera projekt som vill lösa problem som en betydande andel av målgruppen möter.

Från och med den 1 juli kan Allmänna arvsfonden finansiera utvecklingsprojekt med och för personer som är 65 år och äldre, skriver Hans Andersson, enhetschef Arvsfondsavdelningen, Kammarkollegiet.

Från och med den 1 juli kan Allmänna arvsfonden finansiera utvecklingsprojekt med och för personer som är 65 år och äldre, skriver Hans Andersson, enhetschef Arvsfondsavdelningen, Kammarkollegiet.

Foto: Martina Holmberg/Fotograferna Holmberg/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-07-04 10:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 26 maj beslutade riksdagen att Allmänna arvsfonden har en ny målgrupp.

Från och med den 1 juli kan fonden finansiera utvecklingsprojekt med och för personer som är 65 år och äldre.

Det ger ideella organisationer ökade möjligheter att utveckla sina idéer om verksamheter, metoder och arbetssätt. Även att få nya lokaler och anläggningar finansierade.

För drygt 50 år sedan blev personer med funktionsnedsättning den tredje målgruppen för Allmänna arvsfonden – vid sidan av barn och ungdomar. Då som nu är det Sveriges riksdag som beslutat om den nya målgruppen.

Tajmingen kunde (tyvärr) knappast vara bättre.

Jag tänker på de prövningar vi alla, men inte minst äldre personer, fått utstå under den pågående pandemin.

Det är angeläget att ni som är engagerade i föreningslivet tar er en funderare på vad den här nya och förbättrade möjligheten kan innebära. Vad kan ni göra för att förbättra tillvaron för äldre?

Allmänna arvsfonden är en möjliggörare. Det fonden kommer att kunna möjliggöra, när det gäller målgruppen äldre, är att finansiera utvecklingsprojekt som vill lösa problem som en betydande andel av målgruppen möter.

Det kan handla om ensamhet, hinder för delaktighet och inflytande eller försämrad hälsa.

Men alla projekt behöver inte utgå från ett problem. Ett arvsfondsprojekt kan lika gärna handla om att ta tillvara möjligheter som finns, till exempel att bygga om en lokal för att kunna bedriva en verksamhet som inte finns på den orten i dag.

Orsaken till att riksdagen har beslutat att lägga till målgruppen äldre personer är att det finns tillräckliga resurser i fonden för den utökningen. Förra året satsades nästan 800 miljoner kronor i över 400 projekt runt om i landet.

Min bedömning är att Allmänna arvsfonden kommer att kunna finansiera projekt i än större omfattning de kommande åren.

Men det är stora skillnader mellan länen på hur mycket projektmedel som delas ut. Jämtland var det län som under 2020 fick mest stöd ur Allmänna arvsfonden med 126 kronor per invånare i länet. Det kan jämföras med Blekinge som fick 16 kronor per invånare.

Under 2020 betalade fonden ut totalt 23 miljoner kronor till projekt i Västerbotten riktade mot barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Vi som jobbar med Allmänna arvsfonden ser med spänning fram emot nya projektansökningar från organisationer i Västerbotten. Och det gäller projekt som riktar sig till fondens alla fyra målgrupper.