565 miljoner kronor i besparingar, är det tacken?

Coronapandemin har visat att svensk sjukvård behöver mer resurser för att kunna höja bemanningen.

Debatt 19 februari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Västerbotten planerar att göra besparingar på 565 miljoner kronor räknat på åren 2020–2022.

Av dessa 565 miljoner ska 192 sparas genom att ”utveckla och anpassa bemanningen”.

Vi saknar ord.

Coronapandemin har visat att svensk sjukvård behöver mer resurser för att kunna höja bemanningen. Inte tvärtom.

Låt oss beskriva effekterna av resursbristen: Vi har för få vårdplatser. Det resulterar i överbeläggningar. Bristen på vårdplatser leder till en ständig press att öka tempot när det gäller utskrivningar av patienter.

Låt oss vara tydliga: Än så länge skriver vi inte ut människor som är i behov av sjukvård. Men om nedskärningarna fortsätter kommer vi förr eller senare att hamna i en sådan situation.

Bristen på vårdplatser innebär att tid går åt till att leta lediga platser på sjukhuset i stället för att planera vilken vård patienten ska ha.

Ständiga överbeläggningar sliter på personalen. Alltför många tvingas sjukskriva sig på grund av utslitna ryggar och axlar.

Lägg till detta låg personaltäthet och låga lönenivåer

Det behövs en långsiktigt hållbar ökning av sjukvårdens resurser.

Pandemin har visat på sjukvårdens svaga sidor. Men också dess starka. Trots ständiga överbeläggningar och köer lyckades personalen genomföra en imponerande omställning av verksamheterna för att möta de nya behoven.

Coronapatienterna har, i huvudsak, fått en bra vård.

Än så länge finns det en imponerande kollektiv kunskap och offervilja hos personalen.

Vi stöder varandra. Men priset har varit högt. Personal runt om i landet har slitit hårt. Vårdköerna när det gäller andra sjukdomar har vuxit.

Vi avslutar med tre frågor till alla partier i regionfullmäktige i Region Västerbotten:

Tycker ni politiker att nya besparingar är ett bra sätt att klara av det berg av uppskjutna operationer och andra ingrepp som byggts upp under pandemin?

Är 565 miljoner kronor i besparingar politikernas tack till den personal som slitit hårt under pandemin. Personal som sett till att länets coronasjuka fått tillgång till sjukvård?

Tror ni att ni har västerbottningarnas stöd för åtstramningar på ytterligare en halv miljard?

coronapandemin

Stort covidubrott på hälsocentral i Arvidsjaur – tolv anställda har insjuknat

Stort covidubrott på hälsocentral i Arvidsjaur – tolv anställda har insjuknat
Ämnen du kan följa