100 konkreta förslag för en bättre integration

Den misslyckade integrationen påverkar många områden. Nu presenterar Moderaterna 100 konkreta förslag för att vända utvecklingen.

Debatt 10 maj 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi behöver en ny integrationspolitik med målet att invandringen ska vara bra för Sverige.

Politiken måste också löpande utvärderas mot två mått: hur många är självförsörjande och hur många talar användbar svenska.

För Sverige är framgångsrik internationalisering en överlevnadsfråga. Hundratusentals människor, som kommit hit under årens lopp, berikar vårt land med kultur, kunskap och skattepengar. Men integrationen har misslyckats.

Den misslyckade integrationen påverkar många områden: skolresultaten, kriminaliteten och den sociala utsattheten.

Nu presenterar vi moderater 100 konkreta förslag för att vända utvecklingen.

- Integrationspolitikens mål

Det övergripande målet ska vara att invandringen ska vara bra för Sverige. Vi föreslår två mått: ett för graden av självförsörjning och ett för kunskaper i svenska.

- Minskad invandring

En framgångsrik integration kräver en kraftigt minskad invandring. Vi vill minska invandringen genom att införa ett volymmål så att asylmottagandet inte ska överstiga nivåerna i våra nordiska grannländer.

- Från bidrag till jobb

Alla som kommer till Sverige ska steg för steg kvalificera sig till bidrag och välfärdsförmåner genom jobb. Utgångspunkten är att ersättningen de första fem åren ska vara lägre än för dem som bott här länge. Vi vill även ha ett bidragstak för personer som lever på försörjningsstöd.

- Anpassning till samhället

Språkkrav för permanent uppehållstillstånd. För medborgarskap även godkänt prov i samhällsorientering. Fler hedersbrott ska leda till utvisning.

- Bryt boendesegregationen

För att minska boendesegregationen föreslår vi att eget boende för asylsökande (EBO) avskaffas.

- Svenska språket

För att alla barn ska lära sig tillräckligt bra svenska innan första klass behövs språkförskola i utsatta områden. Det behövs mer undervisningstid och elever som hamnar på efterkälken ska erbjudas läxhjälp och lovskola.

- Ökad trygghet

Otryggheten i utsatta områden försvårar integrationen. För att bryta utvecklingen behövs förbud mot deltagande i en kriminell organisation, att straffen för gängkriminella fördubblas och att dagens ”mängdrabatt” slopas.

Den misslyckade integrationen splittrar samhället på ett farligt sätt. Det berör hela vårt land och alla som bor här. Men vi moderater är övertygade om att det går att vända utvecklingen.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Malin Lernfelt: Att räkna “icke-västliga skallar” är helt oacceptabelt

Att räkna “icke-västliga skallar” är helt oacceptabelt

Debatt: "Nya svenskar behöver mer än en ceremoni med jordgubbstårta - de behöver en ärlig chans att bli en del av Sverige"

"Nya svenskar behöver mer än en ceremoni med jordgubbstårta - de behöver en ärlig chans att bli en del av Sverige"

Debatt: Magdalena Andersson - gör rätt från början den här gången!

Magdalena Andersson - gör rätt från början den här gången!

Fler språk stärker restaurangen – krögarens uppmaning: ”Våga anställa icke svensktalande”

Fler språk stärker restaurangen – krögarens uppmaning: ”Våga anställa icke svensktalande”

Butikssäljaren klarar sig med engelska: ”Kunderna har blivit vana vid mig, haha”

Butikssäljaren klarar sig med engelska: ”Kunderna har blivit vana vid mig, haha”