Öka takten på bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet i vår tillväxtkommun måste växla upp för att matcha investeringstakten som sker i regionen.

Debatt 24 juni 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ska människor attraheras av att flytta hit behövs fler bostäder och tillgång till olika boendeformer. Det förutsätter en nationell och lokal politik som har förståelse för fastighets- och bostadsmarknaden och modet att fatta kloka beslut med fastigheten i fokus.

Det handlar om att möjliggöra för fastighetsägare att skapa fler bostäder och öka rörligheten genom att bland annat underlätta för ungdomar och socioekonomiskt utsatta att få tillgång till en bostad samt att förenkla flyttar för äldre. 

Det behövs reformer som möjliggör en väl fungerande fastighets- och bostadsmarknad så att människor kan flytta till jobb och studier vilket är avgörande för vår fortsatta tillväxt. 

Därtill måste de föreslagna effektiviseringarna av hyresförhandlingarna som finns i den statliga utredningen om effektivare hyresförhandlingar genomföras. 

Det skulle ge tydliga regler för vad som ska styra hyresutvecklingen och hur tvister mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen ska lösas för att skapa en hyresmarknad som främjar investeringar i hyresrätter.

Staten behöver även se över lokalhyreslagstiftningen och momsreglerna. 

En moderniserad lokalhyreslagstiftning ger förutsättningar för nya affärsmodeller som kan tillgodose dagens behov av flexibla lösningar såsom möjligheter till uthyrning av tillfälliga kulturaktiviteter. 

Det finns även hinder i momsreglerna som försvårar delning av lokaler och uthyrning till föreningar och kulturverksamheter som behöver avvecklas.

Inte minst under pandemin blev det tydligt vilken viktig roll våra bostäder, kontor, butiker och andra lokaler spelar för vår vardag. Det är här vi lever, arbetar och umgås. Det är här vi utvecklar nya idéer, startar företag och skapar jobb. 

En viktig grundpelare i vårt samhälle är fastigheten och hur den utvecklas och bidrar till tillväxt.

I kommande val behöver vi se modiga politiker som vågar ta ansvar och tillsammans med fastighetsägare och övriga samhällsbyggare möjliggöra för nyetableringar, arbetstillfällen, ökad inflyttning och besöksnäring.

Anna Forsman, näringspolitisk ansvarig Fastighetsägarna MittNord


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa