Så förbättrar vi EU-migranternas säkerhet

Ledare. Varför behandlar många de tiggande EU-migranterna med en respektlöshet som de aldrig skulle komma på tanken att utsätta en icke-tiggande människa för?

18 juli 2015 06:00

På ett och ett halvt århar minst 76 tiggande EU-migranter attackerats i Sverige. Det visar tidskriften Expos mediagranskning. Det handlar om allt från sparkar och slag till stenkastning och mordbränder händelser som i flera fall har väckt stor uppmärksamhet. Ett av de grövre övergreppen inträffade i början av sommaren, när en okänd gärningsman kastade frätande syra på en EU-migrant som skadades så svårt att han tvingades uppsöka sjukhus (Aftonbladet, 6/6).

Det är dock bara toppen på isberget. Hur mycket hat och förakt som finns i samhället blev påtagligt strax före jul, när Sveriges Radio sände ett reportage om en tiggande fyrabarnsmamma från Rumänien (9/12-2014). Förbipasserande loskade henne rakt i ansiktet, ungdomar slängde matrester där hon satt och varje dag askade samma person sina cigaretter på hennes huvud.

För varje enskild händelse som läggs till handlingarna blir det allt tydligare att situationen håller på att eskalera. Enligt Brottsförebyggande rådets senaste rapport har antalet antiziganistiska hatbrottsanmälningar aldrig varit så många som nu. Samtidigt växer Internetforum där läsarna uppmanas att ta till våld mot EU-migranter och allt fler vill se ett generellt tiggeriförbud.

Det står givetvis var och en fritt att förespråka att det ska vara förbjudet att tigga, även om det knappast är rätt väg att gå för att få bukt med problemen. Däremot är det anmärkningsvärt att många behandlar tiggande EU-migranter på ett sätt som de sannolikt aldrig skulle komma på tanken att utsätta en icke-tiggande människa för.

Det är en utveckling som är ovärdig ett civiliserat samhälle, vilket även regeringen har insett. I torsdags fick därför polisen i uppdrag att ta fram åtgärder för att motverka brottslighet mot utsatta EU-medborgare. Det handlar dels om att arbeta emot människohandel, dels om att förhindra kränkningar, hot och våld.

Här är det frestande att förespråka fler poliser och hårdare tag vilket för all del kanske behövs men det angriper inte grundproblematiken, utan bara symptomen. Än viktigare är det att jobba förebyggande och försöka minska spänningarna mellan olika grupper.

Förutom att diskutera fördomar och attityder bör ett första steg vara att ta bort orsaken till konflikter mellan migranter och markägare, vilket enklast görs genom att upprätta kommunalt finansierade campingplatser. Då får polisen lagliga ställen att hänvisa migranterna till, samtidigt som de illegala kåkstäderna, som har blivit allt vanligare, försvinner.

Initiativet skulle sannolikt inte bara minska schismerna mellan migranter och markägare. Det skulle även bidra till att ändra allmänhetens attityd, eftersom många stör sig på tältlägren. Det, om något, skulle göra stor skillnad för EU-migranternas säkerhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion