Nu riktas skatteblickarna mot gruvan

Ledare. Att införa höjd skatt på diesel i gruvfordon slår direkt mot den för norra Sverige så viktiga gruvindustrin. Sverige har 16 gruvor i produktion, tolv av dessa ligger i antingen Norr- eller Västerbotten, tre i Skellefteå kommun (Kankbergsgruvan, Renström och Björkdalsgruvan) och en i Norsjö kommun (Maruliden).

11 april 2019 07:00

Den första kontrollstationen för det nya samarbetet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är avklarad.

Mandatperiodens första vårbudget bjöd inte på några större överraskningar.

Men även om dramatiken uteblev pekar partierna bakom vårbudgeten nu ut färdriktningen inför resten av mandatperioden. Självklart vill regeringen och dess nya samarbetspartners göra avtryck. Inte minst Liberalerna behöver kunna redovisa sakpolitiska framgångar om de ska kunna vinna tillbaka de väljare som förlorats.

Nästan en halv miljard kronor mer till skolan, främst till lärarassistenter, och mer pengar till LSS, stöd och service till vissa funktionshindrade, är därvidlag två för Liberalerna viktiga satsningar.

Även centerpartisterna har anledning att vara belåtna. Partiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström berättade på presskonferensen om alla förhandlingssegrar. Det blir bland annat satsningar på grön teknik, sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 18 år och nedsatta avgifter för den först anställde, fler nystartsjobb och fler vägar in på arbetsmarknaden.

Jo, även Centerpartiet har anledning att dra på smilbanden en dag som denna.

För Centerpartiet och Liberalerna var det oerhört viktigt att några av deras hjärtefrågor fick plats i vårändringsbudgeten. Om inte hade risken varit överhängande att det som Moderaterna och Kristdemokraterna hävdar, att C och L förvandlats till viljesvaga stödpartier till Socialdemokraterna, i folkmun besannats.

Det blev inte så. Redan nu kan man i stället skönja delar av den stora liberala omläggningen av regeringspolitiken som januariavtalet innebär. Och det är bra.

Men det finns också sådant som är mindre bra: Att införa höjd skatt på diesel i gruvfordon slår direkt mot den för norra Sverige så viktiga gruvindustrin. Sverige har 16 gruvor i produktion, tolv av dessa ligger i antingen Norr- eller Västerbotten, tre i Skellefteå kommun (Kankbergsgruvan, Renström och Björkdalsgruvan) och en i Norsjö kommun (Maruliden).

Tidigare näringsminister Anders Sundström (S), nu ordförande i gruvbolaget Kaunis Iron, menar att jobb inom gruvindustrin och hos de små företag på glesbygden som är beroende av gruvorna är hotade. Kommunals ordförande Tobias Baudin menar å sin sida att förslaget rimmar illa med visionen om att hela Sverige skall leva. Så är det naturligtvis.

Och sedan har vi ju flygskatten. Den som den rödgröna regeringen införde, som plockades bort i M-KD-budgeten, för att återinföras (bibehållas) av S, MP, C och L. Det är en skatt som slår hårt mot de norrländska företag som är beroende av flygförbindelser till Stockholm. Bra har dragit ner i Umeå, Norwegian lämnat Skellefteå.

Nästa kontrollstation för hur samarbetet fungerar blir när överenskommelse ska träffas kring den betydligt mer heltäckande höstbudgeten. Om förhandlingarna löper lika friktionsfritt då, eller när reformutrymmet krymper när lågkonjunkturen slår till, återstår att se.

Innan dess bör Centerpartiet och Liberalerna ha klurat ut hur man på ett pedagogiskt sätt för väljarna ska kunna förklara hur man både stöder och inte stöder en rödgrön regering. Hur man ena dagen kan säga ja till regeringens budget för att nästa dag driva en tuff och frän oppositionspolitik i sakfrågor som ligger utanför januariavtalet.

Den frågan prövar verkligen partiernas politiska trovärdighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Bengtsson

Ämnen du kan följa