Norrland är också värt att bevaka

Ledare. Att public service, Sveriges Radio och SVT, inte tycker att det är mödan värt att ha någon egen reporter på plats i till exempel Umeå är inte bara uppseendeväckande. Det är för …

11 maj 2019 07:00

De äldsta med säkerhet skapade kartorna härrör från Mesopotamien. De är ungefär 4 500 år gamla.

Trots att renässansens upptäcktsresor gjorde att kartorna successivt kunde ritas mer korrekta och detaljerade förblev stora områden ”vita” långt in på 1800-talet. Afrika var den sista kontinenten som utforskades. En mängd expeditioner sändes in i det stora okända. De vita fläckarna försvann en efter en.

Men det är inte bara inom kartografin man talar om vita fläckar. Det gör man också inom journalistiken. Där handlar det om områden som lämnas utan fast bevakning. Nyligen rapporterade Kulturnytt i P1 att tio riksreportrar försvunnit från norra Sverige på lika många år. TT, TV4, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och SVT Nyheter har alla bidragit till att dra ner på bevakningen.

Det är naturligtvis ett problem.

Deltog för något år sedan på en konferens om journalistikens villkor i en stad i Stockholms närhet. Ett av föredragen handlade om journalistikens vita fläckar och hur stora delar av Norrland som riskerade att hamna i medieskugga. Hen tyckte synd om oss norrlänningar. Det var synd om oss för att vi skulle få det allt svårare att ta del av inte minst regionala händelser.

Jag satt tyst både länge och väl. Hade inte tänkt att delta i den efterföljande diskussionen. Men till slut hade jag fått nog av hens i mitt tycke okunniga och snedvridna perspektiv.

Så jag tog till orda: Nej, det är inte oss norrlänningar som det är synd om. Med samarbeten klarar tidningarna av den regionala nyhetsbevakningen. Problemet är i stället att övriga Sverige inte får veta vad som händer i Norrland. Det förstärker bilden av Norrland som ett tärande reservat som är bra att ha för därifrån kommer mycket av vattenkraften, skogen och malmen.

Orden föll inte så, men det var andemeningen.

Kulturnyheterna berättade om Marcus Noterius, Jämtlands enda nyhetsreporter som är anställd av riksmedia och stationerad i länet. Han jobbar för TV4. Hans bevakningsområde består i dag av Jämtland, Västernorrland, Hälsingland och norra Dalarna. Det är, så att säga, en betydande bit av Sverige. När han är i Östersund är till exempel Mora fyra timmar bort.

Att TV4 inte vill satsa på Norrland, det är dyrt att göra nyheter utanför de större städerna, må vara sin sak. Där är det pengarna som styr. 2014 försvann deras 25 lokala tv-kanaler och hundratalet journalister sades upp. Några av dem förvandlades till riksreportar.

Men att public service, Sveriges Radio och SVT, inte tycker att det är mödan värt att ha någon egen reporter på plats i till exempel Umeå är inte bara uppseendeväckande. Det är för …

Många rikspolitiker, företrädesvis socialdemokratiska sådana, talar gärna om hur viktigt det är med statlig närvaro i hela landet. Nu senast i samband med omorganisationen av Arbetsförmedlingen. Politikerna som talar om hur viktigt det är med en journalistik som täcker hela landet är det däremot ont om.

Självklart ska politiker inte lägga sig i hur media sköter sin nyhetsförmedling. Den dagen är pressfriheten hotad. Däremot hade det varit trevligt om någon politiker, naturligtvis i generella termer, hade berättat hur viktigt det är med en gedigen nyhetsrapportering från hela landet. Om inte annat så för demokratins skull.

Fotnot: I samarbete med Västerbottens-Kuriren, Piteå-Tidningen, Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten kan Norran bevaka vad som händer i övriga Norr- och Västerbotten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Bengtsson

Ämnen du kan följa