Låt vetenskapen styra

Ledare. Genteknik är svaret på många framtidsutmaningar gällande både miljö och matförsörjning.

24 april 2015 06:43

Vad sägs om att motverka feber med hjälp av åderlåtning, eller varför inte lite koppslagning för att bota det onda?

Blotta tanken är absurd. Det är en självklarhet att den typen av uråldriga metoder är hopplöst daterade och inte bör användas i modern medicin.

Däremot finns det starka krafter som anser att det är fullt rimligt att jordbruket förpassas till samma typ av ovetenskapliga och närmast ockulta metoder, i stället för att ta del av forskningens landvinningar – som exempelvis genteknik.

Det skriver professorerna Roland von Bothmer, Torbjörn Fagerström och Stefan Jansson i en debattartikel i Svenska Dagbladet (21/4 2015). Samtliga är medlemmar i Kungliga Vetenskapsakademien och medförfattare till den nyutkomna boken ”Bortom GMO – vetenskap och växtförädling för ett modernt jordbruk” (Fri Tanke Förlag).

Boken gör upp med många av de myter som florerar kring genteknik, GMO och växtförädling. Som idén att de skulle vara farliga, mindre naturliga än ”traditionella” grödor och att de är skadliga för miljön. Dessutom visar författarna att genteknikens största fiender – som framförallt återfinns inom gröna rörelser, partier och organisationer – egentligen borde tillhöra dess främsta förespråkare.

Genteknik är svaret på många framtidsutmaningar gällande både miljö och matförsörjning. Med hjälp av genteknik går det exempelvis att framställa olja från sockerbetor och majs som kan ersätta fossila oljor. Jordbruket kan dessutom bli mindre beroende av giftiga bekämpningsmedel med hjälp av tåligare, förädlade grödor. Därtill kan man framställa växter som kan bevattnas med saltvatten, vilket skulle innebära en stor vinst med tanke på att jordens vattenresurser blir allt mindre.

Men det är inte bara den allmänna opinionen som är skeptisk till genteknik. Lagstiftningen står i vägen för utvecklingen av lösningar på framtidens problem. Det är ett särskilt stort dilemma i EU. Dess regelverk kring genmodifierade grödor är både restriktivt och kostsamt.

Ett betydande problem är att politiken har fått ett orimligt stort inflytande på området. Och det finns krafter som vill hindra genmodifierade grödor till varje pris.

Protektionister från diverse partier vill förhindra importen av billiga jordbruksprodukter som har kunnat framställas tack vare genteknik. Många som tillhör den gröna rörelsen anser att det är både onaturligt och farligt, och vill stoppa genmodifierade grödor av folkhälsoskäl. Som det ser ut i dag kommer det inte att bli någon ändring framöver.

Mycket talar för att genteknik kan lösa många av de problem som vi står inför. Vinsterna är enorma, och riskerna försvinnande små. Ändå tillåts myter och skrönor, i stället för vetenskap, prägla inte bara det offentliga samtalet utan även den förda politiken. Det riskerar att stå oss dyrt.

Naomi Abramowicz

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa