Konsten att mygla sönder ett miljöparti

Ledare. Mycket talar för att Miljöpartiet i länet behöver en nystart där Jabar Amin inte längre finns med i bilden.

4 april 2015 03:01

Miljöpartiet i Västerbotten är en skör planta som i stora delar av länet saknar livskraft. I de senaste riksdagsvalen har det varit de skapliga valresultaten i Skellefteå, och de relativt goda resultaten i Umeå, som har hållit partiet flytande.

MP skulle säkert kunna prestera betydligt bättre, om det inte vore för att lokalavdelningen i Umeå lider av allvarliga problem. Under flera års tid har interna bråk, avhopp och anklagelser om orent spel förpestat livet för de partiaktiva, som förvaltar MP:s sunda traditioner av idéburet engagemang och stark interndemokrati.

Sommaren 2014 kunde Västerbottens-Kuriren (23/6 & 30/6 2014) rapportera om hur medlemmar anklagade ledande partiföreträdare i Umeå för toppstyrning och ohederliga metoder. En grupp bestående av riksdagsledamoten Jabar Amin, landstingsrådet Robert Winroth, den tidigare gruppledaren i Umeå, Alireza Mosahafi, samt gruppledaren Nasser Mosleh pekades ut som den kvartett som styrde partiet med järnhand.

Kritikerna menade att den dominerande falangen hade samlat ihop personer, som tidigare inte hade varit aktiva, för att sedan utnyttja dessa som röstboskap vid valkonferensen. Därigenom ska falangens anförare ha lyckats säkra topplaceringar på listorna – och i förlängningen höga arvoden i egen ficka.

Även på kommunal nivå i Umeå användes metoder som framstod som kuppartade, och efter valet lämnade språkröret Ellika Nordström MP i protest.

I flera reportage i länets medier bekräftades samma bild av en partiorganisation som toppstyrdes med tvivelaktiga metoder, och där Jabar Amin spelade en föga smickrande roll. Den som opponerade sig internt löpte risken att bli bortkuppad eller stämplad som rasist, uppgav missnöjda miljöpartister.

Robert Winroth har svarat på kritiken genom att i VK(30/6 2014) förneka inblandning – och hävda att kritiken mot Amin var uttryck för dold rasism. Gruppledaren i Skellefteå, Hans Brettschneider, bekräftade dock för Norran(17/11 2014) att det var kretsen runt Amin som styrde maktspelet.

I veckan kom nya tecken på samma demokratiproblem, när ett internt protestbrev som vittnade om auktoritära fasoner läcktes till VK(1/4 2015). Läget tycks således inte ha förbättrats.

Det måste vara en svår konst att mygla sönder ett parti som alltid har vinnlagt sig om att bevara en platt och demokratisk organisation. Men Jabar Amin och hans allierade ser ut att vara på god väg att lyckas med precis detta.

MP i Västerbotten behöver nu gå till botten med demokratiproblemen. Mycket talar för att partiet behöver en nystart där Jabar Amin inte längre finns med i bilden.

Petter Bergner

MP i Västerbotten behöver nu gå till botten med demokratiproblemen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa