Här är svenskan ett utrotningshotat språk

Ledare. Redan under slutet av 1800-talet lanserades den fennomanska och nationalromantiska föreställningen ”ett språk, ett folk, en nation”.

27 februari 2015 04:28

För varje gång jag besöker Finland blir det svårare att klara sig på enbart svenska.

Successivt har svenskan blivit alltmer osynlig i den finska vardagen. Endast fem procent av finländarna har i dag svenskan som första språk.

Det nationalistiska och högerpopulistiska partiet Sannfinländarna vill göra svenskan till ett valfritt ämne i Finlands finskspråkiga skolor. Men aversionen mot svenskan är inte ny. Redan under slutet av 1800-talet lanserades den fennomanska och nationalromantiska föreställningen ”ett språk, ett folk, en nation”.

Skolsvenskan har överlevt många strider, den senaste tidigare i veckan när riksdagens kulturutskott röstade ner ett medborgarinitiativ om att göra svenskundervisningen i skolan frivillig. Att leva upp till målet för EU:s flerspråkighetsstrategi är uppenbarligen ingen nationell angelägenhet i Finland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa