Grön omställning kräva dessa mineraler

Ledare. För att klara av den gröna omställningen behövs de sällsynta jordartsmetallerna. I dag importerar EU nästan alla viktiga batterimineraler och sällsynta jordartsmetaller från länder där både miljölagstiftning och arbetsförhållanden är mycket sämre än här, som i Kongo-Kinshasa och i Kina. Det borde vi inte behöva göra.

15 januari 2020 07:00

I skolan fick vi lära oss att gruvdrift är en av Sveriges basnäringar.

Vi fick också lära oss att järnmalmen decennium efter decennium gjort Sverige välmående och rikt.

Vad vi inte fick lära oss var att klimatomställningen behöver gruvorna. Behovet av att ställa om klimatet var inte ens uppfunnet. Det är det nu. De sällsynta jordartsmetallerna behövs för modern grön teknik, för att kunna tillverka batterier till elbilar, de behövs i komponenter till vindkraftverk och till smarta mobiler och datorer.

En utveckling som gjort att efterfrågan ökat kraftigt de senaste 20 åren.

Den största delen av världens produktion av sällsynta jordartsmetaller finns i dag i Kina. Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) handlar det om mer än 97 procent. Det innebär att EU, vars industrier är beroende av tillgång till jordartsmetaller, sitter fast i ett kinesiskt skruvstäd. Det behövs fler fyndigheter för att säkra försörjningen och trygga säkerheten i densamma.

I Sverige finns inte bara järnmalm, guld, silver, koppar och andra klassiska gruvmetaller. Här tycks också finnas en hel del av de sjutton sällsynta jordartsmetallerna som behövs för klimatomställningen. Sverige hade kunnat bli framstående, även på sällsynta jordartsmetaller.

Om inte om hade funnits …

Detta om kan stavas politik. Miljöpartiet är skeptiskt till nya gruvor. Socialdemokraterna traditionellt positiva. En motsättning som gjort att regeringen tycks förhala avgörande beslut. En motsättning som gjort att Sverige halkat ner från plats fem till plats 21 på tankesmedjan Fraser Institutes rankning. Sverige som ledande gruvnation har fått sig en törn.

Detta om kan också stavas miljörörelsen. Även den är skeptisk till nya gruvor. Gruvor hotar den biologiska mångfalden, skogar och vattendrag. Miljörörelsen har rätt i att vi behöver återvinna mer metall, men det kommer förmodligen inte att räcka till för att kunna genomföra den nödvändiga gröna omställningen.

Detta om kan slutligen stavas NIMBY, en akronym för frasen Not in my backyard, en förkortning som bildas av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled. Det är bra med vindkraft, för den gröna omställningens skull, det är bra med gruvor, för den gröna omställningens skull, men bara så länge jag slipper drabbas.

Det här är den svenska gröna omställningen i ett nötskal. Å ena sidan, å andra sidan kolliderar. Klimatkrisen kan inte lösas utan en massiv elektrifiering. Batterifabriker, som Nortvolt i Skellefteå, kräver tillgång till metaller. Samtidigt ska de inte få brytas. I varje fall inte om de finns i den svenska berggrunden.

För Northvolt är jakten på batterimetallerna litium, kobolt, grafit, mangan, vanadin, och så kallade sällsynta jordartsmetaller, i full gång. Företaget har sagt att man i den jakten kommer att lägga stor vikt vid miljöhänsyn och justa villkor för arbetarna. Det finns i Sverige.

Det är som Miljöpartiet säger: Klimatet kan inte vänta. Regeringen måste agera. Det är inte rimligt att tillståndsprocesser och avgörande politiska beslut får dra ut på tiden som de gör. Men även markägarnas rättigheter och ersättningar behöver ses över.

För att klara av den gröna omställningen behövs de sällsynta jordartsmetallerna. I dag importerar EU nästan alla viktiga batterimineraler och sällsynta jordartsmetaller från länder där både miljölagstiftning och arbetsförhållanden är mycket sämre än här, som i Kongo-Kinshasa och i Kina. Det borde vi inte behöva göra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa