Det är inte politiker som skapar jobb

Ledare. Platser utan entreprenörskultur riskerar att fastna i en negativ spiral. Skatteunderlaget utarmas, den kommunala servicen försämras.

17 februari 2016 05:00

Det är serieentreprenörer, inte Stefan Löfven, som har musklerna att skapa Europas lägsta arbetslöshet.

De politiska jobbmålens begränsningar är en grundläggande insikt som tycks ha kommit bort medan Politikersverige är fullt sysselsatt med att ”skapa” arbetstillfällen.

På partikanslierna försöker byråkrater skissa fram olika typer av instegsjobb, nystartsjobb eller Liberalernas senaste variant med så kallade startjobb.

Kärt barn har många namn.

Men jobb växer på träd om någon bara sår marken och vattnar rikligt. Så hur skapar man ett entreprenöriellt företagsklimat? Är entreprenörskap kopplat till en personlig egenskap eller är det snarare en kollektiv kraftsamling?

Troligtvis är svaret båda. Personliga drivkrafter som viljan att kunna påverka sin egen situation är ofta viktiga för entreprenörer. Även yttre faktorer spelar roll. Om människor i din närhet är entreprenörer är det troligare att även du blir det.

Entreprenörskap smittar, visar Entreprenörskapsforums senaste rapport ” Det smittsamma entreprenörskapet”.

Fenomenet med entreprenörskulturer är tydlig också globalt. Även i post-kommunistiska länder som haft planekonomi i flera decennier är det svårt att sudda bort en entreprenörskultur om den historiskt sett varit stark. Den återuppstår snabbt när ekonomiska förutsättningar kommer tillbaka.

Utvecklingen är också omvänd. Bruksorter, som historiskt varit starka fästen för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, har betydligt färre nya företag per invånare i dag. Kommunerna är ofta mer beroende av storföretag. Allmänhetens attityder till företagande är också mindre positiv.

Platser utan entreprenörskultur riskerar att fastna i en negativ spiral. Skatteunderlaget utarmas, den kommunala servicen försämras.

Men det finns inget förutbestämt att vissa orter skulle vara mer eller mindre oföretagsamma. Det krävs dock incitament och attitydförändring.

Det behövs sällan en särskild entreprenörspolitik för landsbygd eller storstad, tekniksektorn eller turistindustrin. Entreprenörskap handlar om ett generellt gott företagsklimat och att koppla samman bra idéer med drivet folk, oberoende av ort eller bransch. Förutsättningar är liknande i både Silicon Valley och Surahammar.

Sverige hamnar numera högt i internationella rankingar över länder med ett gott entreprenörsklimat. Skattesänkningar och regelförenklingar har gjort skillnad. Initiativ som ”Ung företagsamhet” har introducerat åtskilliga generationer till egenföretagande. Sammanhang där man får lära och utbyta idéer är viktiga.

Kortare handläggningstider och bra infrastruktur är framgångsfaktorer. Men möten mellan entreprenöriella människor är det mest fundamentala. Och billiga.

Tove Mellgren

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion

Ämnen du kan följa