Bort med tassarna från Systembolaget

Ledare. David Sundén har slängt in ett par ordentliga vedträn i den alkoholpolitiska brasan. Det går inte att hålla med honom i allt, bland annat är det viktigt att behålla Systembolagets försäljningsmonopol, ett av den svenska alkoholpolitikens viktigaste verktyg skulle försvagas om monopolet försvann och alkoholförsäljning tilläts i livsmedelsbutiker.

29 mars 2019 07:00

Vi svenskar dricker och röker mindre, men snusar mer. Färre av oss spelar för mer pengar.

Så kan man sammanfatta den svenska marknaden för alkohol, tobak och spel. 2016 omsatte den nästan 116 miljarder kronor. Alkoholen stod för mer än hälften.

I en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, som är en kommitté under finansdepartementet, konstaterar nationalekonomen David Sundén att det behövs en omfattande översyn av alkoholpolitiken, eftersom den inte når de mål som satts upp. Så är det.

Han argumenterar bland annat för att alkoholmarknaden ska öppnas för konkurrens och att privata aktörer ska ges möjlighet att sälja alkohol på samma sätt som Systembolaget.

Precis som om det skulle få svensken att dricka mindre. Fler butiker som säljer alkohol, säkerligen med generösare öppettider, risk för slarv med ålderskontrollen och handlarens eget vinstintresse är fyra tungt vägande skäl till varför Systembolaget ska få behålla ensamrätten.

För marknadens främsta drivkraft är ökad försäljning och maximerad vinst. De drivkrafterna är inte förenliga med folkhälsoperspektivet när det kommer till alkohol, tobak och spel. Det är bara att titta på vad som hände på spelmarknaden när den omreglerades vid årsskiftet. Spelreklamen har fullkomligt exploderat, inte minst de statliga spelbolagen har varit aktiva därvidlag.

Därmed inte sagt att David Sundéns rapport – ”Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom områdena alkohol, tobak och spel” – är ointressant. Långt därifrån. Han menar bland annat att informationen om alkoholens skadeverkningar måste utökas. Om det finns varningstexter på cigarettpaketet, varför skulle det inte kunna finnas på vinflaskan också.

Det har nämligen visat sig att hälsovarningar minskar människors konsumtion av skadliga varor. Men det handlar också om trender och traditioner, om vad som är inne och vad som är ute. Den som är inne i ett riskbruk av alkohol lär heller inte avskräckas av varningstexter på vinflaskan. eller bilder på människor förstörda av alkohol.

Världshälsoorganisationen WHO har förklarat krig mot tobaken. EU har hakat på. Krav på minimiskatter har medfört kraftiga skattehöjningar inom EU. På samma sätt borde WHO och EU förklara krig mot alkoholen. Med dess betydligt större skadeverkningar.

Men om alkoholskatten ska kunna användas lika effektivt som tobaksskatten krävs det att alkoholskatterna höjs i Sveriges grannländer. Om inte finns det en uppenbar risk att både egenimporten, den egna produktionen och smugglingen ökar. Men förvänta dig inte högre alkoholskatter i EU inom överskådlig tid.

Den svenska alkoholpolitiken behöver diskuteras. Det behöver även spel- och tobakspolitiken göra.

David Sundén har slängt in ett par ordentliga vedträn i brasan. Det går inte att hålla med honom i allt, bland annat är det viktigt att behålla Systembolagets försäljningsmonopol, ett av den svenska alkoholpolitikens viktigaste verktyg skulle försvagas om monopolet försvann och alkoholförsäljning tilläts i livsmedelsbutiker.

Ökad tillgänglighet till alkohol innebär enligt flera studier ökad och konsumtionen och därmed också fler alkoholskador. Hur stora ökningarna blir är svårt att skatta men ledande forskare beräknar att de negativa effekterna blir avsevärda, inte minst i alkoholrelaterad dödlighet.

Därför ska den svenska alkoholpolitiken inte få styras av marknadsliberala ideal.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa