Vi har alla ett ansvar för att barn och unga ska må bra

Krönika. Det är viktigt att i ett tidigt skede reagera på barns signaler. Förskolan och skolan är viktiga arenor för att främja en god utveckling hos våra barn. Där kan man tidigt upptäcka och ge stöd till dem som visar tecken på psykisk ohälsa.

10 maj 2019 06:56

Jag är mormor och farmor till fyra underbara barnbarn. De ger mig kraft och energi.

Det är viktigt att ta vara på åren när de fortfarande tycker att det är superroligt att komma och hälsa på. För tiden går fort och snart är barnbarnen i den åldern där kompisarna blir allt viktigare – och så ska det vara. Men det kommer också perioder under ett barns uppväxt som kan vara svåra att hantera. Det måste vi vuxna vara medvetna om och lyhörda inför.

Barnens rätt i samhället, Bris, denna fantastiska organisation som lyfter barnens rätt, kommer årligen ut med en rapport.

För en tid sedan kom rapporten för 2019: Hur har barn det? Den tar upp barns livssituation.

Rapporten bygger på 77 500 samtal med barn och unga som Bris kommit i kontakt med under de tre senaste åren. Vittnesmålen om våld har blivit fler, barns utsatthet i vardagen ökar, den psykiska ohälsan är utbredd, allvarsgraden i samtalen ökar och bristerna i samhällets stöd tilltar.

Av rapporten framgår att samtalen om mobbning, sexuella övergrepp och psykiskt och fysiskt våld har ökat. Samtalen till Bris om sexuella övergrepp har ökat med 43 procent mellan 2016 och 2018, framförallt från flickor. Samtalet om mobbning har ökat med 48 procent under samma tidsperiod.

Alla vuxna har ett ansvar för att barn och unga ska må bra och kunna utvecklas gynnsamt. Men många upplever att vuxna inte ser, inte lyssnar eller kan stötta.

Vittnesmålen om våld har blivit fler, barns utsatthet ökar, den psykiska ohälsan är utbredd och bristerna i samhällets stöd tilltar.

Barns utsatthet i skolan har ökat. Det är någonting som skolan måste ta tag i. Skolan är barnens arbetsplats. Där vistas de en stor del av dagen.

Jag blir både beklämd och ledsen när jag läser rapporten. Där citeras bland annat vad barn och unga vittnat om när de ringt till Bris. Samtidigt är jag tacksam över att Bris ger denna information och kunskap till oss som föräldrar, närstående, personal inom förskola, skola, fritids och ungdomsgårdar, socialtjänst och helt enkelt som medmänniska.

Det är viktigt att i ett tidigt skede reagera på barns signaler. Förskolan och skolan är viktiga arenor för att främja en god utveckling hos våra barn. Där kan man tidigt upptäcka och ge stöd till dem som visar tecken på psykisk ohälsa. Samarbetet mellan socialtjänst och skola måste stärkas för att i ett tidigt skede kunna ge stöd till föräldrar och deras barn.

I Västerbotten pågår ett samarbete HLT (Hälsa. lärande, trygghet) i flera kommuner. Det är en samverkan mellan kommuner och Region Västerbotten. I dessa HLT-team är skola, socialtjänst och hälsocentral representerade. Deras uppdrag är att erbjuda insatser till barn och föräldrar i ett mycket tidigt skede.

Samarbete är viktigt för att barn och familjer som är i behov av hjälp och stöd inte ska ”falla mellan stolarna”. Så mycket är på gång.

Jag är en stolt mormor och farmor med underbara barnbarn som mår bra. Men jag tar ingenting för givet. Det är mycket som kan hända och påverka barn under deras uppväxt. Därför är det så viktigt att vi vuxna har kunskap och insikt om de svårigheter som många barn och deras familjer går igenom. Vi ska inte vara rädda för att agera, reagera och bry oss.

Jag fortsätter njuta tillsammans med mina barnbarn. Det är en ynnest som dessutom är nyttigt för mig. De håller igång mig, framför allt fysiskt med ständiga utmaningar bland stenar och hällor.

Som ett av mina barnbarn nyligen sa till mig: ”Mormor det är bra för balansen att gå på stenar”.

Kloka är de också.

Maria Lundqvist-Brömster, tidigare riksdagsledamot för Liberalerna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa