När butiken är ett minne från en svunnen tid

15 juni 2019 08:00

Efter femton år upphör nu butiken Skor & Sport i Norsjö.

Till Norran säger ägaren Birgitta Lundgren: ”Vi märker av näthandeln. Vi hör hela tiden att folk beställer på nätet och det påverkar oss försäljningsmässigt.”

Och Birgitta Lundgren är långt ifrån ensam. Enligt Svensk Handel kan 11 000 butiker och 49 000 jobb i detaljhandeln komma att försvinna före 2025.

Under 2018 ökade e-handeln med 15 procent och omsatte 77 miljarder kronor. Det betyder att e-handeln nu står för 9,8 procent av den totala detaljhandeln.

Främst handlar det om kläder och skor, följt av skönhets- och hälsoprodukter, samt mediaprodukter.

För ett och ett halvt år sedan släppte Svensk Handel rapporten, ”Det stora detaljhandelsskiftet”. Enligt den så finns inget som tyder på att e-handeln kommer att minska. Om sex år förväntas handeln på nätet utgöra 22 till 33 procent av den svenska detaljhandeln.

Lägg dessutom till den så kallade externhandeln, med köpcentrum utanför städerna, så förstår man att våra stadskärnor angrips från två håll just nu.

Handeln förändras och de fysiska butikerna kommer att behöva anpassa sig för att överleva.

Någon butikstillväxt är alltså inte att vänta, vilket naturligtvis får följdverkningar för både fastighetsägare och kommunernas stadsplanering. Det kommer helt enkelt inte att behövas lika stor butiksyta. Allra tydligast lär detta bli i områden där befolkningstillväxten är liten.

Svensk Handel talar om tre skiften när de siar om framtiden. Först det demografiska skiftet som handlar om befolkningssammansättningen. Klyftan mellan äldre och yngre konsumenter är tydlig när det gäller e-handel. Men detta gap minskar i takt med att de som är unga i dag blir äldre. I framtiden kommer det inte att räcka med bara en fysisk butik. Handlarna måste finnas där kunderna finns.

Det andra skiftet handlar om teknologi. Här pratar vi om IT-innovationer som förändrar handelns förutsättningar. Artificiell intelligens, automatiserade lager och röststyrda hjälpredor i butikerna.

Ett lokalt exempel är den obemannade butiken i Norsjövallen som Norran har berättat om.

Och slutligen skiftet som handlar om affärsmodeller, där vi kommer att se en betydligt större direktkontakt mellan tillverkare och kund. Apples Appstore är ett bra exempel på detta, där man byggt ett helt ekosystem för sina digitala produkter.

Handeln förändras och de fysiska butikerna kommer att behöva anpassa sig för att överleva.

Bra kommunala handelspolicys och en befolkning som handlar lokalt kan möjligen fördröja utvecklingen, så att de butiker som påverkas hinner ställa om för den digitala framtid som redan är här.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marcus Melinder

Ämnen du kan följa